Zreňanin

14.feb 2013

Primátor mesta Zreňanin Mr. Ivan Bošnjak odovzdal najlepším študentom a žiakom zmluvy o udelení finančných prostriedkov na školský rok 2012/2013. Podmienky súbehu tohto roku splnilo 84 študentov a dvaja stredoškoláci. V nasledujúcich deviatich mesiacoch z mestského rozpočtu budú mesačne dostávať po 8 600 dinárov (študenti), resp. 4 000 (stredoškoláci). O prostriedky sa mohli uchádzať riadni študenti druhého a vyšších ročníkov z územia mesta Zreňanin, ktorí študujú o trove štátu, majú priemernú známku najmenej 9,00 a neopakovali ročník. Keď ide o stredoškolákov, o štipendiá sa mohli uchádzať žiaci, ktorí v minulom školskom roku na republikových súťažiach obsadili niektoré z prvých troch miest alebo účinkovali na medzinárodnom súťažení. Medzi odmenenými je aj Ľudmila Malová z Aradáča, študentka Prírodovedno-matematickej fakulty v Novom Sade, a Darko Karlečík zo Zreňanina, študent Akadémie výtvarných umení v Novom Sade.

vlh

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs