Inđija

14.feb 2013

Rozhodnutím predsedu Zhromaždenia obce Inđija Aleksandra Kovačevića sú vypísané voľby na členov rád miestnych spoločenstiev Beška, Inđija, Krčedin, Ljukovo, Jarkovci, Maradik, Nové Karlovce, Nový Slankamen, Slankamenské Vinohrady, Starý Slankamen a Čortanovci. Voľby sa uskutočnia 10. marca 2013 a lehota na podanie návrhov kandidátov na členov rád miestnych spoločenstiev je 1. marca.  Voľby sa uskutočnia na základe Rozhodnutia o miestnych spoločenstvách a Rozhodnutia o radách miestnych spoločenstiev. Tak napr. do Rady MS Slankamenské Vinohrady sa volia piati členovia.

a. lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs