Biela kniha o budúcnosti EÚ

7.mar 2017

Biela kniha o budúcnosti EÚ

Pripravujúc sa na summit, ktorý bude 25. marca v Ríme, Európska komisia pred niekoľkými dňami predstavila Bielu knihu o budúcnosti EÚ, o možnostiach pre jednotu 27 členských štátov.

V Bielej knihe o budúcnosti EÚ určili výzvy a možnosti pre Európu v nasledovných desať rokov. Predstavených je päť scenárov, podľa ktorých by sa EÚ mohla rozvíjať do roku 2025, v závislosti od toho, ktorý spôsob pôsobenia si zvolí. Scenáre zahŕňajú množstvo možností a sú ilustráciou, nie sú konečné a jeden nevylučuje druhý.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Junker Foto : svevesti

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Junker
Foto : www.svevesti.rs

Scenár 1: Pokračovanie v súčasnom smerovaní

EÚ-27 je sústredená na presadzovanie plánu pozitívnych reforiem v duchu dokumentu Komisie s názvom Nový začiatok pre Európu z roku 2014 a Bratislavského vyhlásenia, ktoré v roku 2016 schválili všetky členské štáty. Do roku 2025 by to mohlo znamenať, že:

  • Európania môžu riadiť automatizované a sieťovo prepojené autá, ale nevyriešené právne a technické prekážky im aj naďalej budú robiť problémy pri cestách do zahraničia.
  • Európania hlavne cestujú cez hranice bez zastavovania na kontrolách. Silnejšia bezpečnostná kontrola si vyžaduje, aby sa na letisko alebo železničnú stanicu prišlo s veľkým časovým predstihom.

Scenár 2: Iba jednotný trh

foto: srbija-danas

Foto: www.srbijadanas.com

27 členských štátov sa postupne orientujú iba na jednotný trh, lebo nevedia dosiahnuť spoločnú dohodu v čoraz väčšom počte oblastí. Do roku 2025 by to mohlo znamenať, že:

  • Pravidelné kontroly začínajú sťažovať turistické či pracovné prekračovanie hraníc. Zamestnávanie v zahraničí je ťažšie a nezaručuje sa prenos dôchodkových práv do inej krajiny. Ak ľudia ochorejú v zahraničí, budú musieť platiť vysoké účty za zdravotnú starostlivosť.
  • Európania sa vyhýbajú používať sieťovo prepojené automobily kvôli nedostatku pravidiel a technických štandardov na úrovni EÚ.

Scenár 3: Tí, ktorí chcú, robia viac

EÚ pokračuje ako dnes, ale umožňuje členským štátom, ktoré si to žiadajú, aby spoločne pôsobili v určitých oblastiach ako sú: obrana, vnútorná bezpečnosť alebo sociálne otázky. Javí sa jedna alebo viac „koalícií ochotných“. Do roku 2025 by to mohlo znamenať, že:

  • Pätnásť členských štátov zriadi policajné a sudcovské teleso na boj proti cezhraničnej trestnej činnosti. Bezpečnostné informácie sa okamžite vymieňajú, lebo vnútroštátne databázy sú plne prepojené.
  • Sieťovo prepojené automobily sa používajú vo veľkom rozsahu v 12 členských štátoch, ktoré sa zhodli, že zosúladia svoje pravidlá o zodpovednosti a technické normy.

Scenár 4: Konať menej, ale účinnejšie

EÚ smeruje k lepšiemu a rýchlejšiemu dosiahnutiu výsledkov vo vybraných oblastiach politík, zatiaľ čo koná menej v oblastiach, o ktorých si myslí, že nemajú pridanú hodnotu. Do roku 2025 by to mohlo znamenať, že:

  • Európsky telekomunikačný úrad bude mať právomoc uvoľniť určité frekvencie pre cezhraničné komunikačné služby, napríklad ako tie, ktoré používajú sieťovo prepojené automobily. Tiež, bude chrániť práva používateľov mobilných a internet služieb, bez ohľadu na to kde sa nachádzajú v EÚ.
  • Nová európska agentúra pre boj proti terorizmu bude pomáhať pri odrádzaní a prevencii od závažných útokov systémovým sledovaním a upozorňovaním o podozrivých osobách.

Scenár 5: Spoločne konáme omnoho viac

foto : www.nytimes.com

Foto : www.nytimes.com

Členské štáty sa rozhodnú vo väčšej miere zdielať viac právomocí, zdrojov a robiť spoločné rozhodnutia na všetkých úrovniach. Rozhodnutia na európskej úrovni sú rýchlejšie prijaté a hneď sa aj vykonávajú. Do roku 2025 by to mohlo znamenať, že:

  • Európania, ktorý si želajú podať žalobu na navrhovaný projekt veterných turbín v ich regióne, ktorý je financovaný EÚ, nemôžu kontaktovať zodpovedný orgán na národnej úrovni, lebo ich usmerňujú na príslušné európske orgány.
  • Európania nehatene používajú sieťovo prepojené automobily po celej Európe ďakujúc pravidlám na úrovni celej EÚ a výkonnej agentúry EÚ, ktorá uplatňuje pravidlá.

Biela kniha predstavuje začiatok procesu rozhodovania EÚ o svojej budúcnosti. Ona má podnietiť rozpravu medzi členskými štátmi a pomôcť štrukturalizovať rozpravu na summite v Ríme a po ňom. Komisia ju bude používať ako východiskový bod pre verejnú rozpravu o budúcnosti európskeho kontinentu.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs