Rádio Petrovec dnes oslavuje 50 rokov jestvovania

8.mar 2017

Rádio Petrovec dnes oslavuje 50 rokov jestvovania

Rádio Petrovec dnes oslavuje 50 rokov jestvovania. Od samého začiatku a podnes plní funkciu lokálneho verejného servisu, ikeď je to teraz súkromná rozhlasová stanica majiteľky Jarmily Bohušovej z Hložian.

Rovnako ako voľakedy pri zakladaní rozhlasu v čele s prvým šéfredaktorom A. Feketem a jeho nasledovníkmi A. Privratským, O. Jovankovičom, P. Litavským, P. Ceferom, J. Adámekom, J. Grňom, V. Valentíkom (počas šéfovania ktorého toto rádio začalo vysielať 24 hodín denne), K. Melegovou-Melichovou a i. a s celou plejádou novinárov a spolupracovníkov, ani súčasnému trojlístku novinárov − Miroslavovi Babiakovi, Jánovi Černákovi a Tatiane Jaškovej neunikne žiadna téma lokálneho verejného významu.

Dosvedčuje to aj redaktor Ján Černák:

Dôraz dávame na lokálne informácie, ktoré sa týkajú ľudí, ktorí žijú v našej obci a možno aj trochu širšie. Pri pripravovaní správ sa v poslednom čase zriekame regionálnych či štátnych správ a maximálne sa sústreďujeme na to, aby sme urobili správy týkajúce sa obyčajného občana, pretože to má význam robiť v lokálnom médiu. Každodenné informácie sú zamerané na lokálne obyvateľstvo, eventuálne širšie, keď ide o kultúru, resp. informácie o NRSNM, ÚKVS a o iných organizáciách, činnosť ktorých sa týka kultúry Slovákov.“

Novinársky trojlístok: (zľava) Tatiana jašková, Ján Černák a Miroslav Babiak

Novinársky trojlístok: (zľava) Tatiana jašková, Ján Černák a Miroslav Babiak

Rádio Petrovec sa ničím nelíši od rádia, ktoré fungovalo pred rokom, pred privatizáciou, čo znamená, že vysiela 24 hodín denne, má rovnakú programovú schému, má rovnaký počet zamestnancov, čiže troch novinárov, jedného technika a jednu účtovníčku, ktorá robí aj pre iné obecné ustanovizne. Jediná zmena, ku ktorej prišlo, je tá, že vo väčšej miere hráme slovenské pesničky, ako to bolo pred privatizáciou,“ kvituje redaktor Černák.

Už niekoľko rokov dozadu sa v oblasti médií hovorí, že kto nie je na internete, akoby ani nebol. Vedia to aj v Rádiu Petrovec a potvrdzuje to aj technik Vladimír Petráš:

“Pokiaľ hovoríme o digitálnej dobe, Radiopetrovec.com si môžete naladiť kedy len chcete, keďže priamy 0 – 24 h program vysielame aj na internete.“

Inak, Petráš už takmer 10 rokov robí oficiálnu slovenskú hitparádu Top50SK, ktorá je na programe každú sobotu o 14.00. V rámci nej sa odvysiela 50 najhranejších slovenských a českých skladieb v slovenských rádiách v minulom týždni, čiže tá najaktuálnejšia súčasná hudobná tvorba.

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs