ZIMA S KNIHOU V PETROVCI: Divadelníctvo, Benková a Pixiades

7.mar 2017

ZIMA S KNIHOU V PETROVCI: Divadelníctvo, Benková a Pixiades

dsc_0882_resizeV Spolku petrovských žien nielenže radi čítajú, ale aj recitujú a občas prichystajú aj literárne posedenie. Jedným z tradičných posedení pri knihe u petrovských žien je aj Zima s knihou.

Tá tohto roku odštartovala koncom januára na Slovensku. Neskôr najnovšie knihy z produkcie Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci prezentovali aj v iných slovenských dedinách a mestách.

Včera večer tak trochu aj v ústrety ku Dňa žien do SPŽ zavítali predstavitelia SVC s kufrom kníh z vlaňajšej produkcie. Tiež aj dve ďalšie dámy – jedna spisovateľka a jedna prekladateľka.

dsc_0905_resizeHostia spolu s domácimi spolkárkami potom pozornosť návštevníčok upútali až pol druha hodiny.

Náplň večierka Zima s knihou už dlhší rad rokov má nepozmenenú koncepciu. Najprv riaditeľ SVC Vladimír Valentík hovorí o tom akú knižnú žatvu mali v tomto vydavateľstve v predchádzajúcom roku. Potom sa k slovu dostanú aj ďalší hostia – autori alebo sa prečítajú úryvky z kníh, prípadne uverejnených recenzií na ne.

Na úvod Zimy s knihou v Petrovci hostí privítala predsedníčka SPŽ Mária Gašparovská.

Produkcia SVC 2016

10-2017zimasknihoupetrovec_resize“Kníh je relatívne veľa, hoci, ak si spomeniete, predvlani ich bolo ešte viac, až 24 kníh, ktoré sme vydali. Vlani bol oveľa ťažší rok ako bežne, od osamostatnenia vydavateľskej činnosti hádam aj najťažší rok. A uvidíme aký bude tento jubilejný desiaty. Nevyzerá veľmi sľubne, ale budeme sa snažiť a ako aj doteraz poslanie budeme spĺňať. Okrem toho, že SVC tohto roku oslavuje 10 rokov založenia, tiež je toto aj 10. podujatie Zima s knihou,” – uviedol na úvod Valentík. Podotkol, že z príležitosti novosadského Salónu kníh vydali aj tri ďalšie tituly.

Do vlaňajších najpočetnejších kníh v produkcii pre deti priradili aj knihu Ide T-Rex Zoroslava Jesenského. Tiež aj ďalšie knihy: Antológiu slovenskej poézie zostavovateľa Víťazoslava Hronca a K dejinám divadla v Petrovci 1866 – 2016, ktorú spolu s Dušanom Bajinom autorsky podpisuje i Vladimír Valentík.

Pixiades a Benková

dsc_0930_resizePrekladateľka Katarína Pucovská z Kulpína na petrovskom večierku priblížila život a literárnu činnosť Daniela Pixiadesa, našinca dlhé roky žijúceho v Kanade a tvoriaceho po srbsky, ktorého knihu básní Toky preložila do slovenčiny.

Spisovateľka Viera Benková nielenže má literárny talent, ale aj rozprávačský. O tom presvedčila všetkých prítomných na podujatí, keď hovorila o svojich rodičoch, o rodnom dome a iných zaujímavostiach z vlastného detstva. Zachytila to vo svojej autobiografickej knihe Päť ročných období. Úryvok z Benkovej knihy prečítala Anna Hansmanová.

Pozornosť na Zime s knihou v Petrovci na záver upriamili aj na dlhoročnú jazykovú redaktorku SVC, čiže „ ich najvernejšiu čitateľku“.  Zuzana Medveďová-Koruniaková za posledných 10 rokov jazykovo apretovala viac ako 200 knižných titulov.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs