Biely mor panuje

8.feb 2013

 Do vlaňajších zápisov v knihe sobášených sme mali možnosť pozrieť sa v úrade petrovskej matrikárky Márie Triaškovej. Podľa počítačovej evidencie na rok 2012 v Petrovci bolo 32 sobášov. Z tohto počtu sobášených šesť je náhradných záznamov, takže vlani v Petrovci manželstvo uzavrelo 26 párov. To je o 2 menej ako v roku 2011 a o 8 menej ako v roku 2010.

 Z celkového počtu 26 uzavretých manželstiev 14 sú medzi oboma Slovákmi, 10 manželstiev bolo zmiešaných a 2 manželstvá uzavreli príslušníci iných národov. V desiatich zmiešaných manželstvách piati ženísi boli Slováci a tiež päť neviest bolo Sloveniek. Petrovčania si nevesty priviedli z Maglića, Čelareva, Silbaša, Selenče, Kysáča, Pivnice, Veternika a z Chorvátska. Petrovské dievčatá sa vydali do Nového Sadu a Kulpína po dve, ako aj do Aradáča, Hložian, Kysáča, Báčskej Palanky, Ravného Sela, na Slovensko a do Bosny a Hercegoviny. Vo vlaňajších zápisoch v matrike sobášených ženích z Petrovca sa uvádza 15-krát a mladucha z Petrovca 19-krát. Okrem toho v knihe sobášov v roku 2012 nachádzame aj 6 náhradných zápisov. Ide o manželstvá, ktoré sú uzavreté v iných prostrediach, resp. v zahraničí, pričom aspoň jeden z mladomanželov je Petrovčan alebo má posledné bydlisko v Petrovci.

Aj pre deti sú svadby svojráznym zážitkom – keďže ich je pomerne málo, samy sa postarajú o ne, aspoň v hre o detskú svadbu

Podľa údajov, ktoré sme získali u matrikárky, v roku 2012 v Petrovci umrelo 75 osôb, z čoho 3 v nehode a 1 bola samovražda. Na petrovskom cintoríne predsa mali hrobári viac práce, lebo niektorí občania umreli v nemocniciach, a tak číslo zosnulých stúpa až k stovke. V zozname VKP Progres, ktorý spravuje miestny cintorín, sa uvádza, že v roku 2012 v Dome smútku bolo 99 pohrebov, pričom rakiev bolo o 2 menej, lebo 2 starenky po vykonanom obrade pochovali v Silbaši. Celé desaťročie evidujeme, že ročne v Petrovci umrie zo sto občanov. Tak roku 2006 umrelo 103 osôb, roku 2007 – 115, 2008 – 107, 2009 – 101, 2010 – 97 a roku 2011 – 98.

Pochovaných bolo 44 mužov a 55 žien, z toho slovenský pôvod malo 87 občanov a umrelo i 12 Neslovákov. Kuriozitou je, že viac rokov za sebou v Petrovci častejšie umierajú ženy ako muži. Je konštantou, že sa ženy v Petrovci dožijú vyššieho veku ako muži. Na zozbierané informácie sme sa pozreli i bližšie a urobili i vlastný štatistický rozbor, takže môžeme uviesť, že nebožtíci v priemere žili čosi nad 74 rokov (v roku 2011 necelých 73 rokov). Z toho ženy žili priemerne takmer 78 a muži necelých 70 rokov. Najmladším a najstarším pochovaným občanom Petrovca boli ženy. Najvyššieho veku sa dožila Terézia Hrnčiarová, narodená roku 1911, kým najmenej si požila Dušanka Benšová, narodená roku 1984. Z mužov sa najvyššieho veku dožil Samuel Máľach (nar. roku 1918) a najnižšieho Đorđe Igić (nar. roku 1971).

Pre tých, ktorých zaujíma, uvedieme aj detailnejší prehľad. Vo veku okolo dvadsiatky usnula jedna žena, tiež i jedna tridsiatnička, 3 muži štyridsiatnici, 8 päťdesiatnikov (5 mužov a 3 ženy), 17 šesťdesiatnikov (13 + 4), po 29 sedemdesiatnikov (12 + 17) a osemdesiatnikov (8 + 21), 11 deväťdesiatnikov (3 + 7) a jedna žena žila vyše 100 rokov. Štatistika ukazuje, že 29,3 % občanov Petrovca sa dožilo 80 – 89 rokov, a toľko aj 70 – 79 rokov, 17,2 % sa dožilo 60 – 69 rokov, nad 11 % sa dožilo 90 – 91 rokov, 8 % sa dožilo 50 – 59 rokov a iba 5  % zosnulých sa nedožilo päťdesiatky. Vypozorovali sme aj zaujímavé údaje, že z 55 žien, ktoré vlani umreli, 13 z nich boli Zuzany, tiež toľko boli Anny, 10 mali krstné meno Mária a 8 Katarína. Desať mužov, ktorí opustili tento svet, boli krstení menom Ján, tiež toľko aj menom Pavel, 4 mali meno Samuel, 3 Ondrej a po dvaja mali meno Michal, Vladimír, Miroslav a Jaroslav.

Záverom konštatujeme, že pokles počtu obyvateľstva v Petrovci v roku 2012 je 50 osôb, kým za posledných 5 rokov je to až 232 osôb.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs