Kysáč

8.feb 2013

V Kysáči sa 24. februára uskutočnia voľby na členov Rady Miestneho spoločenstva a Dozornej rady. Voľby vypísali 24. januára a toho času prebieha prihlasovanie kandidátov. Ako hovorí tajomníčka MS Mária Balcová, do 5. februára prijali 3 prihlášky a všetci, čo majú záujem stať sa členmi nového dedinského vedenia, môžu prihlášky – tlačivá, čiže Návrh kandidátov na členov RMS a DV prebrať v miestnostiach Miestneho spoločenstva. Kandidatúru treba odovzdať do 18. februára a každý kandidát potrebuje podporu desiatich občanov s bydliskom v Kysáči. Podrobnejšie informácie dostanú pri preberaní tlačiva.

E. Š. 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs