ČORAZ VIAC KRÁDEŽÍ

8.feb 2013

V POSLEDNOM OBDOBÍ AJ V PETROVCI JE ČORAZ VIAC KRÁDEŽÍ. Nielen občania majú veľké škody po návšteve nevítaných hostí v ich príbytkoch, ale aj stánky a podniky. Azda aj preto po takmer štvrťstoročnom pôsobení Galérie Zuzky Medveďovej na obloky a dvere tejto budovy montujú mreže. Všimli sme si majstrov Miroslava Tatliaka a Branislava Dobrijevića ako ich osádzajú z dvorovej časti galérie, presne pred depozitárom.

J. Č-p

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs