CELKOM OBYČAJNÝ MÚRIK

8.feb 2013

ZUB ČASU

JEDEN NAVONOK CELKOM OBYČAJNÝ MÚRIK V PETROVCI teraz je zbúraný. Zub času ho zrazil k zemi. Ale iba takto možno vidieť, že ľudia sa skutočne vedeli dovtípiť a využiť dostupné materiály na ohradenie svojich príbytkov. V spodnej a vrchnej časti múrika je niekoľko radov tehál, ale jadro múrika, ako vidno na fotografii, je zo starých škridlíc, tzv. biber črepov, naukladaných na seba a spojených blatovou zmesou. Blatom bol múrik aj omietnutý, a potom aj vylíčený vápnom dobiela. Ako klobúk z hornej strany šikmo boli naukladané ďalšie škridlice, aby sa voda ľahšie stekala dolu na zem. Kedysi primerane udržiavaný, v súčasnosti podľahol ťarche času a nedostatku údržby. Ale aj takto, zachytený v chúlostivom stave, svedčí o tradičnom ľudovom staviteľstve v Petrovci.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs