PRVÉ PRIADKY

8.feb 2013

PRVÉ PRIADKY v novom dobanovskom Slovenskom národnom dome usporiadali na Hromnice – 2. februára tohto roku. Po šiestich rokoch sa vo veľkej miestnosti domu stretlo vyše 40 žien a asi 10 aktivistov tamojšieho SKOS Šafárik. Na týchto priadkach boli len ženy z tejto osady, kým veľké priadky s cezpoľnými hostkami plánujú začiatkom marca. V mene vedenia spolku sa prihovoril predseda Željko Čapeľa a ženám dobrú náladu a zdarnú prácu zaželala Miluška Jovićová, predsedníčka Združenia žien pri SKOS Šafárik. K Hromniciam aktivistky spolku pripravili aj kratší kultúrno-umelecký program.

A.   Lš.

Foto: Ž. Čapeľa

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs