Dvojročné Stredisko rurálnej turistiky

8.feb 2013

Formovanie strediska pre zveľadenie vedomostí v rurálnej turistike je projekt, ktorým sa v rámci cezhraničnej spolupráce Chorvátska a Srbska o financie z predprístupových fondov Európskej únie, tzv. IPA komponenty II, spoločne uchádzali Obec Báčsky Petrovec a Mesto Vukovár. A uspeli – na projekt rozvoja vidieckej turistiky získali podporu v sume takmer 300-tisíc eur, ktoré si tieto dve prostredia rozdelili. K tomu z pokrajinského fondu, ako bolo počuť na záverečnej konferencii projektu 29. januára 2013, na toto podujatie získali 900-tisíc dinárov.

Realizácia projektu sa začala 1. februára 2011 a trvala 24 mesiacov, pričom v prvej fáze v Báčskom Petrovci vykonali rekonštrukciu miestností terajšej obecnej turistickej organizácie, ako aj podkrovia a pivničných priestorov v budove Miestneho spoločenstva, kde zariadili päť ukážkových bytových jednotiek. V Eko-etno centre v lesoparku Adica vo Vukovári tiež zariadili šesť jednotiek v tradičnom etno štýle, dve učebne – jednu pre praktickú, druhú pre teoretickú zložku dielní, ako i jednu učebňu v prírode. V rámci projektu sa účastníci učili jedenástim tradičným remeslám, ako sú zlatá výšivka, tkanie, hrnčiarstvo, biela výšivka, drotárstvo, výroba rybárskych sietí, príprava zaváranín, pletenie prútených košíkov, tradičné destilačné postupy, výroba metiel a domáceho mydla.

Vzhľad budúceho strediska v Petrovci na začiatku úpravy

Cieľovou skupinou projektu boli obyvatelia týchto dvoch regiónov, turistické organizácie, už aktívne domácnosti zaradené do turistického cestovného ruchu, vidiecke domácnosti, ktorých príslušníci sú väčšinou zamestnaní v poľnohospodárstve, ale majú záujem o oblasť cestovného ruchu ako doplnkovú činnosť, občania ponúkajúci rôzne potraviny, špecifické obchôdzky, tvorcovia team-buildingových programov, receptívne cestovné agentúry, obchodné komory v regióne, ale aj na celom území krajín zahrnutých do programu.

Sledujúc realizáciu projektu v uplynulých dvoch rokoch aj sami sme mali možnosť sa presvedčiť, že hlavný cieľ projektu – zlepšenie ekonomického a sociálneho života obyvateľov vidieka v regiónoch – je splnený. Prostredníctvom tohto podujatia sa takisto dosiahla väčšia spoľahlivosť a kvalita služieb v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, lebo frekventanti v praxi použili vedomosti a zručnosti získané v procese školenia a praktické skúsenosti nadobudnuté absolvovaním dielní.

Koordinátorky projektu v Báčskom Petrovci a vo Vukovári, ako i všetci účastníci po všetkom majú iba slová chvály a veria, že aj sami pomôžu tomu, aby sa vidiecky turistický ruch v týchto oblastiach zveľadil. Semiačka spolupráce sú už zasadené dokonca aj v iných krajoch, lebo do Petrovca prichádzali aj účastníci z Báča, Kovačice, Banoštora, Iriga, a tak všetci spoločne začali pliesť sieť spolupráce.

Súčasťou projektu bol aj cieľ, aby zostala stopa po týchto aktivitách. Tak po absolvovaní dielní vzniklo 11 knižočiek, kde sú dopodrobna opísané aktivity a fotograficky zachytení aktívni účastníci. K tomu aj v záverečnej publikácii pomenovanej Perly dedičstva je zahrnuté všetko, čo bolo obsiahnuté projektom. Na dôvažok, aby si v budúcnosti mohli ľahšie spomenúť na spoločné podujatie, organizátori natočili rovnomenný dokumentárny film o Formovaní strediska pre zveľadenie vedomostí v rurálnej turistike, ktorý zachytil realizáciu projektu od samého začiatku až po úplný koniec.

Jaroslav Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs