Bienále ilustrácií na rozhraní polstoročí

19.apr 2016

Bienále ilustrácií na rozhraní polstoročí

17bin-hviezdosl

V Bratislave, na Hviezdoslavovom námestí – písal sa júl 2015

BIB – skratka známa na všetkých svetových rovnobežkách. Bienále ilustrácií Bratislava je neskutočne krásny, nekonečný príbeh. Podujatie hravé, jedinečné, umelecky nás stále obohacujúce.

17bib-katalog

Obálka ukážkovej publikácie k dvojnásobnému jubileu

Všetko štartovalo tak, keď dva roky po celoštátnej výstave ilustrácií pre deti v roku 1965 svetlo sveta uzrelo Bienále ilustrácií Bratislava.

Hneď v prvom ročníku bola prezentovaná knižná ilustrátorská tvorba z 25 krajín sveta. Bienále odvtedy napredovalo sedemmíľovými krokmi vpred, aby pri príležitosti vlaňajšieho jubilejného 25. BIB generálna riaditeľka UNESCO Irina Bokova konštatovala, že už vyše 50 rokov inšpirovalo celé generácie detí a dospelých silou a invenciou svojich výtvorov. Veď doteraz na ňom účinkovali na tisíce umelcov z viac než sto krajín.

17bib-kallay

Karol Kállay získal Grand Prix BIB v roku 1983

Slovami Ing. Petra Tvrdoňa, riaditeľa Bibiany – Medzinárodného domu umenia pre deti, ak by sa v jednej galérii zhromaždili všetky vystavené originály ilustrácií a všetky knihy, ktoré boli u nich v Bratislave, ten priestor by musel byť dostatočne veľký, aby sa doň mohlo vmestiť 57 434 originálov ilustrácií s viac než 9 000 knihami.

Generálna komisárka BIB PhDr. Zuzana Jarošová podčiarkuje, že BIB má úžasnú ideu a nadčasové posolstvo – dať deťom do rúk to najlepšie umenie v podobe kvalitnej umeleckej ilustrácie obrázkovej detskej knihy.

Z tohtoročného Art Expa aSalónu kníh v Novom Sade

Z tohtoročného Art Expa aSalónu kníh v Novom Sade

Pre známe príčiny, svet kedysi v tých začiatkoch chodil do Bratislavy, dnes je Bratislava v celom svete. Bienále ilustrácií si môžeme pozrieť aj my, stačí navštíviť októbrový Medzinárodný veľtrh kníh v Belehrade, alebo aprílový Salón kníh v Novom Sade. A potešiť zrak pohľadmi na najkrajšie ukážky svetovej ilustračnej tvorby, seba zase  návratmi do detstva.

Dá sa to aj sprostredkovane, pohľadom na výstavy na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí, alebo na tie tých ďalšie, ktoré sa konali u nás…

                                      Oto Filip

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs