Bude to nová rada

26.okt 2018

Bude to nová rada

Akékoľvek budú výsledky blížiacich sa volieb do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (voľby sa uskutočnia v nedeľu 4. novembra), na základe štyroch vyhlásených volebných listín možno už teraz povedať, že bude to nová rada s niektorými novými menami. Činnosť budúceho zloženia NRSNM však ukáže, či sa objavia a realizujú aj nejaké nové idey a stratégie v oblastiach kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma.

Pripomeňme si, že založenie a samé začiatky činnosti NRSNM sa vyznačovali veľkým entuziazmom, sprevádzaným víziou o inštitúcii tunajšej slovenskej národnostnej menšiny, ktorá bude prispievať k posilňovaniu národného povedomia, chrániť získané práva a určovať stratégie smerov v oblastiach dôležitých pre národnú identitu Slovákov v Srbsku, ako aj financovať ich aktivity v daných oblastiach. Onedlho však v rámci samej NRSNM a jej výborov začali vznikať nedorozumenia, pri ktorých hlavným kritickým argumentom bolo tvrdenie, že činnosť tejto inštitúcie je spolitizovaná, čo v minulosti bolo aj dôvodom na podanie demisií predstaviteľov niektorých výborov. Otázka politizácie NRSNM sa kladie aj v období pred nadchádzajúcimi voľbami a bude sa určite klásť aj potom. Je to však osobitná téma, ktorá sa týka aj (ešte stále nie presne definovaných) verejno-právnych postavení národnostných rád v Srbsku a ich zloženia.

V predchádzajúcom a v tomto čísle Hlasu ľudu sme predstavili štyri aktuálne volebné listiny Slovákov v Srbsku. Sú to volebné listiny: 1. Slováci vpred! – Pavel Surový, 2. Matica slovenská v Srbsku – Libuška Lakatošová, 3. Hej, Slováci! – Michal Baláž, 4. Liga Slovákov Vojvodiny. Každej volebnej listine sme poskytli jednu novinovú stranu na predstavenie kandidátov, vízií a odkazov.

Pripomíname, že každý volič by si mal overiť si, či je zapísaný do osobitného zoznamu voličov pre národnostné menšiny (možno to urobiť na webovej stránke Republikovej volebnej komisie). Príslušníci národnostných menšín s volebným právom v Srbsku, ktorí ešte stále nie sú zapísaní do tohto osobitného zoznamu voličov, majú času zapísať sa do 31. októbra.

Stevan Lenhart

Karikatúra: N. Petkov

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs