Bum-bum-bum!

23.júl 2014

Dáva sa na známosť mimoriadne významná správa!

Na základe ako rybička čerstvého zákona (ARČZ), cieľom ktorého ARČZ je urýchlená spoločensko-ekonomická stabilizácia (US-ES) aj inak pomerne stabilnej národnej ekonomiky (PSNE), od zajtra, každý jeden občan, ktorý aj doteraz bol zamestnaný, a teda prípadne i pracoval, bude musieť chcieť pracovať značne intenzívnejšie. Inými slovami povedané, od zajtra musí makať ostošesť, lebo hrdlačiť ako blázon, čiže viac ako kedykoľvek predtým, všakáno, na základe ustanovení ARČZ, sa mu úžasne a odrazu, celkom prirodzene, bude musieť chcieť. Kto doteraz nepracoval, bude povinný nepracovať ešte viac, respektíve povinný bude robiť ešte menej než doteraz. V súlade s predom spomenutými revolučnými – v zmysle dosiahnutia US-ES ako primárneho cieľa ARČZ, a teda uzdravenia beztak PSNE – jednotlivými ustanoveniami ARČZ sa regulujú zárobky platy a mzdy zamestnaných i nezamestnaných, takže od zajtra, kto mal veľký, zásadne bude mať ešte väčší, zatiaľ čo tí s malým budú mať ešte menší plat, pokým tí bez neho, logicky, bez neho budú naďalej, avšak o poznanie kratšie, než doteraz. Keďže ale tých s veľkým je málo a tých s malým je veľa, zatiaľ čo tých tretích, teda bez platu, čiže nezamestnaných jealebomôžbyťeštelenbude najviac, dodatočnými alias náhradnými podzákonnými predpismi sa už zajtra s ohľadom na zajtrajší deň spresnia ich práva na bežné potreby, medzi ktoré práva sa v prvom rade radom radia potreby po presne predpísaných im a len im patriacich dávkach vzduchu a vody, na spotrebu ktorých artiklov budú mať, akože i majú, neodcudziteľ… teľné…, áno, teľné právo, až kýmkoľvek sa zo zoznamu nezamestnaných (ZNZ) nepresťahujú na listinu neživých (LNŽ). Urýchlená fluktuácia zo ZNZ na LNŽ mierou vrchovatou umožní realizáciu geniálneho ARČZ, ktorého cieľom je prostredníctvom US-ES sa dopracovať k trvalému rastu PSNE, aj to razom a hneď.

Bum-bum!

Juraj Bartoš

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs