Čajanka venovaná Dňu žien

27.feb 2013

Ženský spolok v Kovačici v sobotu 9. marca v reštaurácii Glamour od 20. hodiny usporiada tradičnú 56. Čajanku venovanú Dňu žien. Organizátorky sľubujú príjemný večierok s dobrou zábavou, so slovenskou ľudovou hudbou, kultúrno-umeleckým programom a – jedným prekvapením.

                                                                                                   A. Ch.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs