Zasadnutie NRSNM

28.feb 2013

Zasadnutie  Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa uskutoční v pondelok 4. marca, so začiatkom o 16.00 v zasadačke Zhromaždenia AP Vojvodiny.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs