Krojová zábava

27.feb 2013

Sekcia pre kultúrno-zábavnú činnosť a zachovávanie tradícií SKC Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade v sobotu 9. marca usporiada Krojovú zábavu s bohatou tombolou a odmenami pre najkrajšie kroje. Do tanca a na dobrú náladu bude hrať skupina Maks zo Selenče.

J. Slávik

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs