Čaro višieň

4.jún 2013

Aktív žien zo Silbaša v nedeľu 9. júna usporiada tradičné podujatie Čaro višieň, s programom a výstavou ručných prác a višňových špecialít, na ktorom sa zúčastnia aj spolky žien z iných osád.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs