Tango miliardo v Báčskej Palanke

4.jún 2013

V nedeľu 9. júna v Slovenskom dome pohostinne vystúpia Laliťania KUS Štefánika s divadelným predstavením Tango miliardo. Je to komédia z dedinského života z čias hyperinflácie, autora Jana Hrubíka. Začiatok predstavenia sa plánuje na 20.00 h.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs