Časová os: Narodil sa Mokranjac

9.jan 2013

V dnešný deň v roku 1856 narodil sa srbský skladateľ a hudobný pedagóg Stevan Stojanović Mokranjac. Bol vedúci chóru Belehradskej speváckej spoločnosti a člen Srbskej kráľovskej akadémie. Hudbu študoval na Veľkej škole v Belehrade a na konzervatóriách v Mníchove, Ríme a Lipsku. Po návrate do vlasti založil Srbskú hudobnú školu a Belehradské strunové kvarteto.

Jeho kompozície sa vyznačujú vynikajúcim a neprekonateľným zmyslom pre umelecké spracovanie ľudových piesní.

Je autorom početných muzikologických štúdií: 15 Rukoveti, Primorski napevi, Kozar, sólová pieseň Lem-Edim, skladba pre predstavenie Ivkova slava, cirkevná hudba Opelo, Akatist Bogorodici, Liturgija a iné.

Zdroj: rtv

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs