Čoskoro vo Vojvodine múzejné pasy

9.jan 2013

Foto: Jaroslav Pap (Tanjug)

Po vzore mnohých európskych regiónov Vojvodinčania od apríla budú môcť mať múzejný pas, ktorý im umožní zľavu alebo voľný vstup do zhruba 50 múzeí vo Vojvodine, a dvoch žúp v Maďarsku.

Múzejné pasy podporujú IPA fondy Európskej únie a nositelia projektu sú Múzeum mesta Nový Sad a dunajský región – Maroš-Tisa-Kireš. Tieto dokumenty umožnia občanom Vojvodiny návštevy múzeí za výhodnejšie ceny v Čongrádskej a Báčsko-malokumánskej župe.

Zdroj: rtv

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs