V DRUHÝ VIANOČNÝ SVIATOK, ČIŽE NA ŠTEFANA

9.jan 2013

V DRUHÝ VIANOČNÝ SVIATOK, ČIŽE NA ŠTEFANA (26. decembra 2012) v Kovačici usporiadali tradičný Štefanský koncert. Organizátorom 13. ročníka tohto podujatia bol cirkevný zbor Kovačica II slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Kovačici. Na Štefanskom koncerte odzneli nábožné vianočné piesne v podaní ženského cirkevného spevokolu, detského speváckeho zboru Besiedky, mládežníckeho spevokolu, zborového spevokolu a mužskej speváckej skupiny Rovina. Spevokoly, ako aj sólistov Zlatka Karlečíka a Michaelu Markovú sprevádzali kantori Anna Zlochová, Ján Marko a Janko Dišpiter, mládežnícky orchester a ľudový orchester Rosička. Štefanský koncert spoločným prednesom pesničky uzavreli mládežnícky zmiešaný spevokol, MSS Rovina a deti z Besiedky. Milovníkom duchovnej hudby sa poďakovala velebná pani farárka Anna Petráková, ktorá všetkým zaželala krásne a požehnané sviatky.

A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs