Báčsky Petrovec

9.jan 2013

Stredisko pre zveľadenie vedomostí v rurálnej turistike vo štvrtok 20. decembra usporiadalo ďalšiu prezentáciu vlastného rovnomenného projektu, na ktorej predstavili projekt od začiatočnej idey po realizáciu, ako aj ciele, aktivity, školenie a dielne, budúce plány. V druhej časti prezentácie význam projektu zhodnotili samotní účastníci. Okrem toho prichystali aj ukážkovú a predajnú výstavu ručných prác členov združenia Petrovillage.

x x x

V pondelok večer 24. decembra v slovenskom evanjelickom kostole v Petrovci odzneli bohoslužby pri príležitosti najväčšieho kresťanského sviatku, čiže narodenia Ježiša Krista. Po prvýkrát vianočné služby Božie v petrovskom chráme konal pán farár Vladislav Ivičiak. Tieto slávnostné štedrovečerné služby zahrnujú aj príležitostný program, v rámci ktorého deti, konfirmandi a mládež spievajú vianočné piesne a recitujú básne. Tradične na odchode z kostola všetky deti dostávajú balíčky.

x x x

Združenie Čirikli i tohto roku pre deti rómskeho spoločenstva vo veku od škôlky po 4. ročník základnej školy prichystalo zo 50 balíkov. V stredu 26. decembra vo veľkej sieni Zhromaždenia obce na príležitostnom programe balíky deťom rozdelil dedko Mráz.

x x x

Konferenciu pod názvom Multikultúrnosť v detských časopisoch v Autonómnej pokrajine Vojvodine v zasadačke Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec vo štvrtok 27. decembra usporiadal Centrum pre edukáciu, toleranciu a multikultúrnosť (CETIM). Finančne ju podporil Pokrajinský sekretariát pre predpisy, správu a národnostné spoločenstvá. Na konferencii prezentovali výsledky výskumu týkajúceho sa tejto oblasti v obsahu detských časopisov, ktoré v tomto regióne vychádzajú.

J. Č-p

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs