Predvolebné prípravy na područí petrovskej komúny i naďalej v plnom prúde

🕔22. jan 2014

Úspešné kandidačné zhromaždenie   voličov v Hložanoch a v Kulpíne Začali i s kandidovaním do rady výrobcov Predvolebné prípravy na područí petrovskej komúny, do ktorej patrí Petrovec, Kulpín a Hložany, sú v plnom prúde. Najdôležitejším prejavom týchto príprav v minulom týždni boli bezpochyby

Čitať viac

Otázka školských učební v Jánošíku pred čiastočným vyriešením

🕔15. jan 2014

Uplynul prvý mesiac výučby v novom školskom roku a stav na šesťročnej škole v Jánošíku bol naozaj kritický čo sa týka školských miestností. Pred započatím školského roku pre výučbu bola uschopnená iba jedna miestnosť, učebňa, a počet žiakov vynášal ponad

Čitať viac

Konopáreň „Pokrok“ v Pivnici – usilovný pracovný kolektív

🕔8. jan 2014

Kto navštívil pivnickú konopáreň pred 3 – 4 rokami, teraz by zaiste zastal zadivený nad jej výzorom, lebo mnoho vecí sa v nej zmenilo. Predovšetkým, v minulých rokoch bola vybudovaná budova pre kancelárie podniku, ako aj pre jedáleň, ktorá slúži aj

Čitať viac

Silvestrový večierok slovenských vysokoškolákov v Belehrade

🕔23. dec 2013

Klub slovenských a českých akademikov v Belehrade poriadal po prvý raz v sále Československého domu Silvestrový večierok. Večierok organizovali sami členovia Klubu a ich usilovná práca priniesla úspech nad každé očakávanie. V krásne vydekorovanej sále soskupili sa nielen členovia československej obce, ale i ostatní Belehraďania, takže

Čitať viac

Chýry Hej, tá mládež

🕔17. dec 2013

Chladné sú teraz večery. Nehodno ani psa vyhnať von, ako to naši ľudia hovoria. Cez týždeň je to ako tak, nejde sa nikde, ale v nedeľu. Ruku na srdce, aj mne žilky v nedeľu akosi zahrajú. Chce sa mi odísť kdesi do

Čitať viac

Oslava v Lugu z príležitosti otvárania novej školskej budovy

🕔9. dec 2013

Malá, čisto slovenská osada v Srieme oslavovala v nedeľu 19. okt. t. r. významnú udalosť, keď za prítomnosti početných hostí a domáceho ľudu bola odovzdaná svojmu účelu nová, krásna budova ľudovej školy, vystavaná za materiálnej pomoci orgánov ľudovej moci a dobrovoľnej práce samých Lužanov.

Čitať viac

Slovenské kultúrno-osvetové spolky v rozbehu

🕔29. nov 2013

Z času na čas sa dozvedáme, už pri osobnom styku alebo z novín o tzv. hroznových zábavách s kratším kult. umeleckým programom, alebo nejakou príležitostnou prednáškou, ktoré poriadajú slovenské kult. osvetové spolky. Začalo sa to v Palanke, keď SKOS „M. R. Štefánik“  ešte počiatkom septembra

Čitať viac

Počnime už teraz s prípravami pre budúce Slávnosti

🕔25. nov 2013

V súvise s článkom, ktorý bol uverejnený v “Hlase ľudu” z 23. sept. roku 1950 pod názvom: “Nezdarilé zasadnutie Slávnosťového výboru,” chcel by ešte niečo doplniť a poznamenať. O tohtoročných Slávnostiach sa hodne písalo. Slávnosti sa staly hlavným sviatkom celej

Čitať viac