Dom je miestom pre všetkých

🕔4. jan 2013

Na sklonku minulého roku sa v dobanovskom Slovenskom národnom dome uskutočnilo skutočne veľa programov. Po oslave Štefana práve na Jána – 27. decembra 2012 – zahraná bola premiéra divadelného predstavenia Kirijaši v réžii tamojšej profesorky Jasminy Arsićovej. Predviedli ho členovia

Čitať viac

Rozmanité autorské prejavy

🕔4. jan 2013

Hovorí sa o nej, že je prostriedkom na zachytenie skutočnosti, veci okolo nás. Fotografia reprezentuje skutočnosť, o ktorej ale nedokáže povedať všetko. Lebo spravidla zachytáva len určitý pohľad, uhol, výsek, ktorý môže byť zakaždým inak poňatý a inak odfotografovaný: v závislosti

Čitať viac

Omyly z retrospektívy

🕔1. jan 2013

„Učinilo sa mi, že som na ulici videla Jarku…“ „Už sme si povedali, že sa budeme správne vyjadrovať, ale ty zase len po svojom. Tak učiniť sa ti nemohlo, mohlo sa ti zazdať alebo sa ti zdalo. Vieš, že je

Čitať viac

Privítali dedka Mráza

🕔1. jan 2013

Pred sviatkami sme navštívili škôlku a školu v Kulpíne, aby sme videli, ako sa deti tešia na Vianoce a na príchod dedka Mráza. V útulnej kulpínskej škôlke sa detičky spolu s vychovávateľkami veselo chystali na príchod bielobradého deduška s darčekmi

Čitať viac

ŠTEDROVEČERNÉ BOHOSLUŽBY

🕔1. jan 2013

ŠTEDROVEČERNÉ BOHOSLUŽBY v evanjelickom chráme v Silbaši prebiehali v dojímavej nálade. Členky Oltárneho krúžku žien urobili v kostole pod jedličkou Betlehem v prirodzenej veľkosti. Tí najmenší členovia silbašského zboru do chrámu vošli za sprievodu azda najkrajšej vianočnej piesne Tichá noc

Čitať viac

Balíky pre deti bez rodičovskej opatery

🕔1. jan 2013

Stredisko sociálnej práce v Kovačici aj tohto roku usporiadalo tradičné vítanie deda Mráza pre deti bez rodičovskej opatery umiestnené v pestúnskych rodinách. Toto pekné stretnutie usporiadali v stredu 19. decembra 2012 v telocvični Základnej školy maršala Tita v Padine, na

Čitať viac

Propagácia višní a ľudového kroja

🕔1. jan 2013

Členky Združenia žien Jánošíčanka rok 2012 končia s niekoľkými významnými projektmi, pričom posledné dva sa týkajú ich najnovších aktivít – výroby suvenírov. S projektom, ktorý sa vzťahuje na vyhotovenie krojovaných bábik, sa uchádzali na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Čitať viac

V tme sa nenájdeme

🕔1. jan 2013

Novosadčanka, asi jediná, ktorá takmer štvrťstoročia strávila ako redaktorka tlačovej agentúry Tanjug. A bola jej zahraničnopolitickou korešpondentkou z Prahy a Bratislavy. Aby sa potom roky venovala  hospodárskej problematike ako zástupkyňa redaktora ekonomickej redakcie v našej najznámejšej tlačovej agentúre. Úspešná, pracovitá,

Čitať viac

DECEMBROVÝ SALÓN

🕔1. jan 2013

DECEMBROVÝ SALÓN alebo novoročná predajná výstava prác členov Združenia výtvarných umelcov Srbska zhromaždila v galérii v Ulici kniežaťa Mihaila 37 v Belehrade desiatky obrazov a grafík rôznych štýlov, zámerov a autorov, časť ktorých je i na snímke. Prebiehala v druhej

Čitať viac

Na javisku vyše 200 účastníkov

🕔1. jan 2013

V nedeľu 23. decembra 2012 v sieni Domu kultúry v Selenči odznel vianočný koncert duchovných piesní pod názvom Pánovi spievame spolu. Je to už tradičný koncert, ktorý Komorný zbor Zvony a orchester Zvonivá cimbalovka venujú na konci roka svojim spoluobčanom,

Čitať viac