Bohatý víkend v Slovenskom národnom dome

🕔1. jan 2013

Čulý sviatočný ruch počas predposledného decembrového víkendu – v sobotu 22. a v nedeľu 23. decembra 2012 – vládol v Slovenskom národnom dome v Dobanovciach. Prebiehalo tu až niekoľko vydarených programov. Najprv zo 40 malých členov výtvarno-kreatívnej dielne malo stretnutie

Čitať viac

Bohatý opus, rozpoznateľný (ruk)opis

🕔1. jan 2013

„Chcela by som, aby si ma mladšie generácie pamätali podľa maliarskej ruky, keď sa pozrú na obraz, aby ihneď vedeli, že ide o moju tvorbu, bez pozerania sa na podpis v dolnom pravom rohu,“ povedala Alžbeta Čížiková na slávnostnom otvorení

Čitať viac

O plánoch a projektoch

🕔1. jan 2013

Členovia Výkonného výboru MOMS Stará Pazova na schôdzi v stredu 19. decembra 2012 v matičnej kancelárii rokovali o súbehu Oddelenia pre šport, mládež a kultúru Obce Stará Pazova pre sufinancovanie, organizovanie kultúrnych a iných podujatí, ktoré sú v záujme Obce

Čitať viac

Knižné darčeky pre škôlkarov

🕔1. jan 2013

Pred vianočnými a novoročnými sviatkami sa do staropazovskej Predškolskej ustanovizne Poletarac dostali hodnotné knižné darčeky a detské gratulácie s výkresmi z osady Miloslavov zo Slovenska. Totiž pazovským škôlkarom krásne darčeky zaslali z tamojšej Materskej školy, v čele ktorej je riaditeľka

Čitať viac

Cirkevný spevokol 75-ročný

🕔1. jan 2013

Kovačica má medzi Slovákmi založený najstarší cirkevný spevokol v Banátskom senioráte. V dejinách nachádzame údaje, že pri cirkvi bol pôvodne založený mužský cirkevný spevokol, z ktorého sa neskoršie vyvinuli niekoľké spevácke telesá a ďalšie spevokoly v Kovačici. Z prvotného spevokolu

Čitať viac

Cool;turne Vianoce

🕔1. jan 2013

Trochu nového a sviežeho vánku do ustátej kultúrnej ponuky v Báčskom Petrovci vliali nádejní a predovšetkým mladí kreatívni ľudia z tejto osady a okolia v predvianočnom programe. Uskutočnili ho vo štvrtok 20. decembra na javisku veľkej siene Slovenského vojvodinského divadla

Čitať viac

Nielen kvantitatívny, ale aj kvalitatívny posun

🕔1. jan 2013

Koniec decembra je už tradičným termínom vyhodnotenia súbehov časopisu pre literatúru a umenie Nový život a časopisu pre deti Zornička. Osvedčených spisovateľov, ale aj tých začínajúcich odmenili v piatok 21. decembra 2012 v úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Na

Čitať viac

Naši v Bežigradskej galérii

🕔1. jan 2013

Chodiac krížom-krážom zasneženou predvianočnou Ľubľanou s cieľom vychutnať čím viac výtvarných výstav – lebo väčšinu z nich na rozhraní dvoch rokov vystriedajú novými – zašla som aj do štvrte Bežigrad, kde sú dve inštitúcie toho druhu. Pomenovali ich podľa kraja,

Čitať viac

🕔1. jan 2013

S PÚCHOVČANMI O 19. PREHLIADKE 3 X Ď 2012 Zostane tvorivosť, láska k jazyku, vzťah ku kultúre V Starej Pazove v dňoch 16. až 19. novembra 2012 bola 19. Prehliadka detskej divadelnej tvorby 3 x Ď. Výkony malých hercov hodnotili

Čitať viac

Oslávili výročie pôsobenia

🕔1. jan 2013

Prvé výročie pôsobenia Kultúrno-umeleckého spolku Branka Radičevića v Kysáči oslávili jeho členovia koncertom v sobotu 15. decembra vo veľkej sále KIS Kysáč. Početnému obecenstvu sa niekoľkými tancami predstavila folklórna sekcia KUS Branka Radičevića, ktorú úspešne nacvičuje choreograf Sava Vulić. Za

Čitať viac