Svet v objektíve je plný tajomstiev

🕔1. jan 2013

Marína Hríbová, študentka, budúca vychovávateľka z Vojlovice, je všestranne činná a takmer celý svoj voľný čas venuje novinárstvu, práci s deťmi a mládežou v evanjelickom cirkevnom zbore a v Matici slovenskej. Pritom má stále so sebou fotoaparát, ktorým zvečňuje život

Čitať viac

JEDNÝM ZO ŠTYROCH

🕔1. jan 2013

JEDNÝM ZO ŠTYROCH tohtoročných nositeľov Ceny za životné dielo tradične udeľovanej Združením univerzitných pedagógov a vedcov pod záštitou Pokrajinského sekretariátu pre vedu a technologický rozvoj vlády APV je prof. Dr. Dušan Todorović z Akadémie umení v Novom Sade. Ďalšími tohtoročnými

Čitať viac

Fenomén novej vlny

🕔1. jan 2013

  Sú mladí, no dosiahli taký stupeň majstrovstva v umeleckom stvárňovaní súčasnosti, problémov človeka a doby, až im to možno závidieť. V poradí piate Svetové bienále študentského plagátu, ktoré sa začalo 18. decembra vo vestibule Master strediska Novosadského veľtrhu, je nielen

Čitať viac