CESTY ČORAZ V HORŠOM STAVE

24.jan 2013

 

CESTY ČORAZ V HORŠOM STAVE. Na decembrovom zhromaždení občania Kulpína vyslovili hodne pripomienok k stavu asfaltových ciest. Nespokojní sú predovšetkým s tým, že sa cesty neopravujú v takej miere ako v iných osadách obce. Situácia sa tejto zimy dodatočne zhoršila. Voda na vozovke (na snímke je cesta v Ulici robotníckej) ničí asfaltky, ktoré sú beztak v zlom stave. Súvisí to aj s tým, že po uliciach je málo vykopaných garádov, takže voda nemá kde odtekať. O tom, že občania nemajú vykopané garády pred vlastnými domami, sa tiež hovorilo na stretnutí občanov. Ako aj o tom, že je hodne prípadov, že pri výstavbe popod cesty na križovatkách neboli vbudované odvodné potrubia (tzv. fajfy). To všetko značne vplýva na ničenie ciest. Najvýraznejšie následky sú na frekventovanejších  cestách vo vedľajších uliciach, kde si pre nepozornosť vodiči ľahko môžu spôsobiť nemalú škodu na motorovom vozidle.

K. G.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs