Prísne dodržiavať odborné pokyny

24.jan 2013

Mária Kyseľová

Prednášku o antibiotikách niekdajšia hložianska (a čelarevská) lekárnička, teraz dôchodkyňa, Mária Kyseľová začala konštatáciou, že Zákon o zákaze vydávať antibiotiká bez lekárskeho receptu, ktorý schválili pred rokom, je mimoriadne dôležitý a treba ho dodržiavať. Jej výklad zacielený najmä na nebezpečenstvo z rezistentnosti baktérií si so záujmom vypočulo zo dvadsať členiek Spolku žien Slovenka v pondelok 21. januára v kaviarni Pod lipami. V pokračovaní uvádzame údaje, ktoré môžu byť vhod chorým ľuďom.

Zvýšenie odolnosti baktérií zapríčiňuje nenáležité používanie antibiotík, čiže neadekvátnu starostlivosť o vlastné zdravie. Donedávna si občania kupovali a konzumovali antibiotiká a iné lieky podľa vlastného dobrozdania, bez lekárskeho vyšetrenia a bez receptu. Až sa im zazdalo, že „už sa vyliečili“, prestali ich brať, uložili do zásuviek a znova siahli po nich, keď sa choroba vrátila; často po vypršaní lehoty použiteľnosti. V súvislosti s týmito zhubnými zvykmi a s náležitým používaním antibiotík, čiže liekov, ktoré znemožňujú vývoj baktérií v organizme, lekárnička Kyseľová odporúča:

– Nebrať lieky bez lekárskeho receptu, respektíve konzultácie s lekárnikmi. V období používania je nutné správať sa prísne podľa pokynov lekárov, čiže brať antibiotiká presne podľa predpísaných časových úsekov (na každých šesť, osem, alebo dvanásť hodín…). To z toho dôvodu, že každý liek má dobu účinnosti; keď táto vyprší, liek stráca „silu“ a baktérie môžu „silnieť“, t. j. vyvíjať sa, takže oneskorená dávka lieku má slabší vplyv na vyvinutú baktériu. Predpísaný liek nestačí používať dva-tri dni, ale taktiež podľa pokynov lekára; najčastejšie sa odporúča brať ho 7 – 10 dní. Ak sa stav chorého nezlepšuje, odporúča sa znovu navštíviť lekára.

Mimoriadne dôležité je správne načasovať dávky liekov (najčastejšie sú to sirupy), ktorými liečime deti, keďže ich organizmy sú menej odolné než u dospelých ľudí. V tomto kontexte Kyseľová upozornila na možnú škodlivosť niektorých liekov, akým je napríklad Garamycin, ktorého používanie môže viesť k poruchám sluchu. Okrem iného ozrejmila vynález a význam penicilínu, osobitne podčiarkujúc, že penicilínové preparáty sú najmenej toxické. Dodala, že ľudia musia predovšetkým dbať na správnu výživu a starať sa o vlastné zdravie, skôr než ho stratia.

Juraj Bartoš

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs