Viac odchodov než príchodov

24.jan 2013

Tá veselšia povinnosť matrikára – sobáš

Rok 2012 obyvateľom Selenče priniesol viac smútku ako potešenia. Svedčia o tom aj údaje zapísané v selenčských matrikách. Vlani zomrelo 63 občanov, z čoho 39 žien a 24 mužov. Stal sa aj taký smutný prípad, že manželia Kočondovci, ktorí v roku za nami oslávili 50. výročie manželstva, umreli takmer naraz, najprv Štefan a na druhý deň Mária. Ako uviedla matrikárka Anna Berediová, najmladšia Selenčanka, ktorá zomrela na sklonku roka, Jozefína Kaňová bola narodená roku 1982. Najstaršia, Anča Daničeková, bola narodená začiatkom minulého storočia (roku 1919). V roku za nami Selenčania sa rozlúčili aj so známym mäsiarom Jozefom Alexym, a nečakane ich opustil i profesor latinského jazyka Ján Vadina.

Manželstvo v Selenči vlani uzavrelo iba 11 párov, dve mladuchy sa vydali do Báčskeho Petrovca, po jedna do Báča, Nového Sadu a Vajsky, a jeden ženích prišiel z Lalite. Z druhej strany treba uviesť údaj, že sa v roku za nami rozviedli tri manželské páry.

V matrike narodených selenčské bábätká nie sú zapísané, pretože sa narodili v Novom Sade. Vieme však, že ich bolo iba 13, plus 3 dievčatká narodené v zahraničí, v Čile, Česku a v Nemecku.

Treba ešte doložiť, hovorí selenčská matrikárka, že 53 občanov Selenče v roku 2012 podalo žiadosť o získanie preukazu zahraničného Slováka.

– Záverom možno konštatovať, že sa veľmi málo detí narodilo, bolo menej sobášov a viac pohrebov, z čoho možno uzavrieť, že sa mladí dnes ťažšie odhodlajú vstúpiť do manželstva a tomuto svetu darovať potomkov. V roku 2013 oslávime inak 255 rokov od založenia Selenče, o ktorú by sme sa mali patrične starať a nedovoliť, aby zanikala, – zdôraznila Anna Berediová.

 

J. Berédi-Ďuky

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs