Stará Pazova

24.jan 2013

V organizácii Oddelenia pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesníctvo Obce Stará Pazova sa vo štvrtok 17. januára vo veľkej sieni tzv. Bielej budovy v Starej Pazove uskutočnila prednáška o družstevníctve. Prednášku mal profesor Dr. Miladin Ševarlić z Inštitútu pre agroekonómiu Poľnohospodárskej fakulty Belehradskej univerzity. Početní poľnohospodári a občania z celej obce mali tak možnosť dozvedieť sa trochu viac o dejinách družstevníctva vo svete a u nás. Profesor dôkladne ozrejmil aj súčasný spôsob združovania poľnohospodárskych výrobcov do roľníckych družstiev.

a.     lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs