Zelení Srbska – Hnutie pre Báčsky Petrovec

24.jan 2013

Uroš Kutri, predseda Zelených Srbska – Hnutia pre Báčsky Petrovec

Podľa vzoru organizovania v iných krajinách ekologicky založení občania v Srbsku sa tiež začali združovať a pôsobiť i politicky. Podľa tohto názoru na ekológiu nestačí sa teda iba usilovať o čistejšie okolie, ale voľky-nevoľky sa musí vystúpiť aj na politickú scénu. Ako povedali na zakladajúcom a volebnom zhromaždení 21. januára v sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, ekologické združenia nedokážu odstrániť všetky problémy, ktoré  politici neúčelnými predpismi a nevynášaním systémových zákonov na ochranu životného prostredia dokážu každodenne spôsobiť.

Práve preto sa v tejto novej vlne politického aktivizmu Zelených Srbska rozhodli založiť i obecné výbory. Hnutie pre Báčsky Petrovec je v poradí pätnásty výbor tejto strany založený vo Vojvodine. Niektoré výbory už majú aj svojich zástupcov v lokálnych parlamentoch a predseda strany Mr. Ivan Karić, ktorý tiež prišiel do Petrovca, je národným poslancom v republikovom parlamente. Prítomným na zhromaždení sa prihovoril aj podpredseda strany Mr. Goran Čabradi.

Po uskutočnení volieb do petrovského výboru, ktoré mala na starosti podpredsedníčka výkonného výboru Zelených Srbska Ljiljana Milankovićová, predsedom sa stal Uroš Kutri, podpredsedovia sú Anđelka Nišićová a Stanislav Cerovský, kým funkciu tajomníčky bude zastávať Tatiana Boldocká. Predsedom Výkonného výboru sa stal Darko Stojanović a členmi výboru sú aj Marína Kondačová, Marko Mladenović, Milan Miljanić a Daniel Stojanović.

Príznačnosťou zloženia petrovského výboru Zelených Srbska je to, že  priemerný vek členov je iba 21 rokov.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs