Chráňme si súkromie

5.nov 2014

Chráňme si súkromie

Komisár pre informácie verejného významu a ochranu osobných údajov Rodoljub Šabić

Komisár pre informácie verejného významu a ochranu osobných údajov Rodoljub Šabić

Z VEREJNEJ TRIBÚNY O OCHRANE ÚDAJOV A ĽUDSKÝCH PRÁV

Určite sa každý z nás aspoň raz ocitol v situácii, keď musel kúpený tovar vrátiť, čiže reklamovať ho. Okrem účtu, ako samozrejmosť, povinné je priložiť aj osobné údaje, vrátane aj rodného čísla (JMBG), ktoré my vo veľkej miere bez problému napíšeme. Takých príkladov je veľa. Údaje o veku, národnostnej príslušnosti, vierovyznaní, sexuálnej orientácii… Bez problémov ich sprostredkujeme, akoby neboli osobné, a pritom žiadny zákon v našej krajine neprikazuje, že sme povinní prezradiť ich.

Na tieto a podobné nedopatrenia, ktoré sa v našej krajine dennodenne stávajú, upozornil komisár pre informácie verejného významu a ochranu osobných údajov Rodoljub Šabić.

Na verejnej tribúne Právnická krajina – ochrana údajov o osobnosti a ľudské práva, ktorá bola zorganizovaná v Nezávislom spolku novinárov Vojvodiny, poverenec Šabić zdôraznil, že je právo o súkromie občanov našej krajiny každodenne vystavené vysokému riziku. „To je problém našej mentality, ktorá si neváži osobné a súkromné. Všetci sú mienky, že majú právo na všetky informácie. Áno, majú právo keď ide o informácie verejného významu, ale keď ide o osobné údaje, tie nemá právo nikto požadovať. V tejto oblasti je naša krajina zatiaľ príliš ďaleko od štandardov v demokratickom svete. Ak sa tieto problémy v dohľadnom čase nevyriešia, som presvedčený, že budú vplývať aj na negociačné procesy našej krajiny s Európskou úniou a v súlade s kapitolou 23,“ hovorí Šabić.

Ako povedal, aj médiá majú prínos v porušovaní práva na súkromie. „V Kódexe novinárov Srbska je ochrana súkromia opísaná krásnymi vetami, ale prax zverejňovania osobných údajov a kódex jednoducho nekorešpondujú. A z druhej strany, na porušenie súkromia ukazujú iba vtedy, ak to vyvolá určitý škandál. Nedávno boli médiá zaplnené o krádeži identity a to iba z dôvodu, že išlo o premiérovho brata. Penzista z Obrenovca, ktorý je obeťou krádeže identity, nezískal žiadnu mediálnu publicitu. To sa musí zmeniť. Musí sa poukazovať a upozorňovať na tento problém.“

Prístup k informáciám verejného významu je podľa komisára Šabića stále problematický, ale ako povedal, v porovnaní s minulými rokmi je viditeľný určitý krok vpred. Tu sa podľa neho nesmie zastať a z toho dôvodu vyzval novinárov, aby vždy trvali na tom, aby im informácie verejného významu boli dostupné.

Jasmina Pániková

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs