Je to úžasné

5.nov 2014

Je to úžasné

murinGUSTÁV MURÍN, SPISOVATEĽ

– Aké dojmy si odnášate z tohtoročnej návštevy Belehradského knižného veľtrhu?

– Belehradský veľtrh musím porovnávať s veľtrhmi inými. Napríklad s tým, keď som tento rok bol v Prahe, kde som prezentoval svoju knižku, alebo s Parížom, kde som pobudol minulý či predminulý rok. Musím povedať, že toto je úžasné, obrovské, fantastické. Je to jeden z najväčších veľtrhov v Európe. A myslím si, že by bolo dobre, aby sa Slovensko tu viac zúčastňovalo, pretože – čo je obdivuhodné – je tu veľmi veľa mladých ľudí. To je veľmi dobrá správa pre literatúru v Srbsku a dúfajme, že aj na Slovensku.

Oto Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs