Čuvarkuća v Aradáči

28.júl 2018

Čuvarkuća v Aradáči

Meškárky otvorili program

Včera sa v Aradáči konalo podujatie Čuvarkuća (Skalnica), v rámci rovnomenného projektu Nadácie 021 z Nového Sadu. Je to projekt, ktorý sa začal realizovať v januári tohto roku a potrvá do júna roku 2020. Prvé z dvanásť kultúrnych podujatí Čuvarkuća sa konalo v Báčskom Petrovom Sele

Stánok Spolku žien Ruža

a včera pokračovalo v Aradáči.

Cieľom projektu je prispieť k lepšiemu poznaniu, porozumeniu a spolupráce ľudí žijúcich na tomto priestore, rozličných národnostných, náboženských a kultúrnych spoločenstiev v záujme stability a rozvoja Vojvodiny a Srbska.

Program sa začal otvorením výstavy umeleckých diel na tému multikultúrnosti Vojvodiny, ktoré vznikli počas výtvarnej kolónie Čuvarkuća na Salaši 137.

Kultúrno-umelecký program

Folklórny súbor Mladosť Kultúrneho centra Aradáč

Pred miestnym spoločenstvom v Aradáči program, ktorý neznemožnil slabý dážď, otvorili aradáčske meškárky. Predstavili sa aj mladí recitátori základnej školy Bratstvo z Aradáča, Folklórny súbor Mladosť Kultúrneho centra Aradáč a boli prezentované výrobky z ručných dielní. Vystavovali aj aradáčske združenia: Združenie penzistov, Spolok žien Ruža a Združenie občanov Harmonia. Prítomní mohli ochutnať aj tradičné aradáčske herovky a trutule.

Projekt finančne podporila Európska únia a usporiadateľom je Nadácia 021 z Nového Sadu s partnermi: CeSER Ruma zo Sriemu, Stredisko pre rozvoj občianskej spoločnosti Zreňanin v Banáte a KUS Branka Radičevića z Bečeja v Báčke.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs