Cyklus zimných prednášok pre poľnohospodárov z Petrovca

18.jan 2018

Cyklus zimných prednášok pre poľnohospodárov z Petrovca

Mr. Janko Pap (stojí vľavo) na prvej z cyklu zimných prednášok v Petrovci

Cyklus zimných prednášok pre poľnohospodárov z Petrovca a okolia v tejto zimnej sezóne v Báčskom Petrovci štartoval včera večer v sieni Klubu poľnohospodárov.

Už viac ako dve desaťročia Klub poľnohospodárov pre svojich členov a ostatných sústavne usporadúva odborné prednášky. Aj na tú včerajšiu prišiel slušný počet záujemcov. U domácich sedliakov si s pôžitkom vypočujú odborné rady a ďalšie informácie, ktoré môžu prispieť, aby lepšie hospodárili.

V zimnom období, keď poľnohospodári majú nadostač času na oddych a plánovanie novej sezóny, takto môžu pri prednáškach stráviť aj užitočne. V klubových miestnostiach v Petrovci sa stretávajú pravidelne.

Už sa stalo tradíciou, že prvé ročné stretnutie miestnych poľnohospodárov na prednáške vyznie ako prezentácia Mr. Janka Papa a jeho kolegov z Pokrajinskej poradenskej služby Poľnohospodárskej stanice Nový Sad.

Suchoty

Záujem o novinky u domácich poľnohospodárov existuje

Mr. Janko Pap sa snažil vo svojej prezentácii zmapovať ako sa darilo poľnohospodárom v minulom období. Nielen v petrovskej obci, ale aj širšie. Tiež poslucháčov oboznámiť o novinkách vo svete mechanizácie, či o nových prospešných opatreniach. Aby pôda bola čím výdatnejšia. Zvlášť vtedy, keď ako to bolo vlani, bola veľká suchota. Preto svoju prednášku aj pomenoval Rastlinná výroba v podmienkach suchoty. Janko Pap otvorene hodnotil poľnohospodársku produkciu v aktuálnych podmienkach a prítomným ponechal rozmyslieť si, čo je pre nich najlepšie a najvýhodnejšie.

Prednáška Milana Delića

Predseda petrovských poľnohospodárov Ján Kováč v mene vedenia Klubu poľnohospodárov na prvej v cykle zimných prednášok privítal aj Milana Delića z Poľnohospodárskej stanice Nový Sad.

Milan sprítomnil aktuálne stimulačné opatrenia poskytované v Srbsku a vo Vojvodine v oblasti poľnohospodárstva a dobytkárstva. Detailnejšie predstavil európsky IPARD II program s ohľadom na opatrenie M1.

Poľnohospodári v Petrovci sa budú stretať pravidelne v každú stredu a v každý piatok, tak ako to zvykli konať i v minulých rokoch.

Okrem toho, v sobotu 27. januára zorganizujú aj Poľnohospodársku zábavu v Lesíku.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs