Krokodílie slzy

18.jan 2018

Krokodílie slzy

 

Foto: Wikipedia

Byť novinárom v dnešnej dobe nie je ľahko. Neúcta zo strany verejnosti, šikanovanie či nízke platy sú iba niektoré z prekážok, na ktoré denne narážajú novinári. Ale byť novinárom, ktorý musí viesť rozhovor s naším prezidentom, je pravdepodobne ešte ťažšie. Mať hodinu a 40-minútový rozhovor (alebo skôr počúvať prezidentov monológ) a byť prerušovaný pri kladení takmer každej otázky, lebo, pravdaže, prezident vie lepšie, čo sa ho novinár chce opýtať, je skutočne veľmi ťažko.

Vie to najlepšie novinár Rádio-televízie Srbsko, ktorý v nedeľu mal (ne)šťastie viesť rozhovor s prezidentom našej krajiny. Kto sa nestratil v mori informácií, ktoré prezident sebavedome (s dramatickými prestávkami) referoval, mohol sa dozvedieť aj kto bude nositeľom listiny Srbskej pokrokovej strany na voľbách v Belehrade. Hovoriac o návšteve japonskej delegácie, na ktorú vraj môžeme byť všetci hrdí, do svojho monológu zakomponoval aj jazykové poučky a upozornil nás, že hádam všetci chybne vyslovujeme názov automobilovej značky Mazda. Na rad prišli aj citlivé chvíle a dozvedeli sme sa aj to, že prezident len čo nezaplakal, keď počul, čo vyhlásil čiernohorský metropolita lebo, ako povedal, on si to nezaslúžil.

A zaslúžili si podaktorí občania Srbska pracovať za 25-tisícovú mesačnú mzdu? Najnižšia poľnohospodárska penzia v minulom roku vynášala necelých 11-tisíc dinárov a dostávalo ju viac ako 190-tisíc občanov. Zľutoval sa prezident a zvýšil penzie? Nie! Nedotkli sa ho slová podaktorých starých občanov, ktorí neraz povedali, že už zabudli chuť mlieka… Nedotklo sa ho, keďže jeho rodičia mesačne na svoje kontá dostanú 80- resp. 90-tisíc dinárov. Avšak kritické slová na jeho účet takmer vyvolali slzy, alebo to bolo iba jedno z divadielok, ktoré malo vyvolať zľutovanie verejnosti a… zabezpečiť ďalšiu podporu. Veď sa už mnohokrát ukázalo, že patetické výroky majú moc.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs