Cirkevné publikácie predstavili v Petrovci

19.jan 2018

Cirkevné publikácie predstavili v Petrovci

Vďaka za spoluprácu

Dve publikácie, ktoré v Slovenskej evanjelickej augsburského vyznania cirkvi vyšli tlačou vlani a predvlani, včera predvečerom verejnosti predstavili aj na petrovskej fare. Predtým ich už mali možnosť uviesť aj v niektorých iných cirkevných zboroch.

Prítomným v novej farskej budove hostky predstavil domáci farár Ján Vida a úvodom sprítomnil, že knihy, ktoré uzreli svetlo dňa, predstavujú život a dielo našich cirkevných zborov od ich založenia až podnes.

Na literárnom večierku v Báčskom Petrovci hovorili autorky kníh, resp. ich editorky Svetlana Vojnićová-Feldyová, farárka v Soľanoch a Anna Petrovićová, farárka v Belehrade.

Dve knihy

Jeden exemplár aj pre domáci zbor

Svetlana Vojnićová-Feldyová aj názorne premietala obsah knihy na plátne a podrobnejšie hovorila o idei vydať publikáciu Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku v slove a obrazoch (súhrn údajov a faktov o slovenskom evanjelictve vo Vojvodine). Tiež aj o úskaliach, na ktoré narážala a ako sa kniha dostala do finálovej podoby.

Zároveň sa verejne zavďačila aj spolupracovníkom z Petrovca na jej tvorbe, lektorke Zuzane Medveďovej-Koruniakovej, odbornému konzultantovi Dr. Samuelovi Čelovskému a autorovi registrov Jaroslavovi Čiepovi.

Farárka Anna Petrovićová

Ide o kapitálne dielo, ktoré je pokračovaním známej knihy prvého biskupa Adama Vereša. Podľa slov zostavovateľky, texty do monografie zhromažďovali desaťročie a do knihy prispelo tridsaťtri autorov, predovšetkým farárov v jednotlivých cirkevných zboroch.

Anna Petrovićová potom predstavila knihu SEAVC v Srbsku (základné informácie s prekladom do srbčiny). Kniha, ako povedala, je adresovaná širšej, predovšetkým srbskej, verejnosti, „aby sa mohli bližšie zoznámiť s učením a praktikami v našej cirkvi“.

Na záver nasledovali aj otázky, na ktoré hostky s radosťou a obsažne odpovedali. Zároveň po skončení večierka prítomní poslucháči mali možnosť pozrieť a kúpiť si predstavené knihy.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs