Ďakovali za úrodu

10.nov 2014

Ďakovali za úrodu

OLYMPUS DIGITAL CAMERAČlenovia cirkevného zboru Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Šíde nedeľné bohoslužby v chráme Božom venovali poďakovaniu za úrodu. Pri tejto príležitosti oltár priliehavo ozdobili rôznymi plodmi a v službách sa zúčastnil mimoriadne veľký počet občanov tejto osady. Nešporné služby usporiadali na slovenskom cintoríne a venovali ich pamiatke na zosnulých.

St. S.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs