Trojlístok na nezabudnutie

10.nov 2014

Trojlístok na nezabudnutie

46agajsekJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: ALEKSANDAR GAJŠEK, REDAKTOR, TELEVÍZIA ŠTÚDIO B

Ktorá z osobností, s ktorou ste sa rozprávali vo vysielaní Agape, a ktoré ste zaradili aj do knihy s rovnakým názvom, sa vás veľmi dojala?

– Celkom iste najsilnejšou osobnosťou, s ktorou som sa rozprával, bol patriarcha Pavle. Je to čudesná osobnosť, čudesná energia, ktorá takmer transformovala každého, kto sa ocitol v jej blízkosti. Podľa hĺbky emócií by som vyčlenil interview s Jelenou Genčićovou. Jej celkom akoby neskutočný životopis je pretavený teraz aj do písaného slova. Osobitne pochopiteľne vyzdvihujem jej vzťah k Novakovi Đokovićovi, ktorého objavila, keď mal čosi viac ako päť rokov. Tiež to, ako vplývala na jeho duševný a intelektuálny vývoj, napríklad tak, že spolu s ním počúvala vážnu hudbu, čítala poéziu… Do tretice, je tu osobnosť, bez ktorej by seriál Agape neexistoval. Je to Vladeta Jerotić, človek, ktorý podľa môjho názoru nemá obdobu v našej kultúre, zvlášť keď ide o jeho intelekt či osvietenecké pôsobenie smerom k srbskému ľudu. V tom je absolútne neúnavný. A ďakujem mu, že je už desať rokov oporným stĺpom seriálu Agape.

Oto Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs