Ďalšia iniciatíva k vzniku nového ministerstva

5.máj 2016

Ďalšia iniciatíva k vzniku nového ministerstva

Za jej aktéra možno označiť Fórum pre etnické vzťahy, ktorého predstavitelia  ju prezentovali dnes v belehradskom mediálnom stredisku, spolu s viacerými odporúčaniami budúcej vláde Srbska. Zároveň prezentovali i dlhšie, niekoľko rokov chystanú, Platformu pre stratégiu integrácie národnostných menšín v Republike Srbsku.  

Dr. Dušan Janjić

Dr. Dušan Janjić

Ide o dva  východiskové dokumenty, ktorými sa, podľa slov predsedu Výkonného výboru  Fóra pre etnické vzťahy Dr. Dušana Janjića,  komplexne reaguje na  skutočnosť, že sa Srbsko začína podobať na archipelág etnických, vzájomne málo spätých ostrovov.

Keďže ide o veľmi citlivú oblasť, kde sa zametanie problémov pod koberec rýchlo vracia ako bumerang, autori iniciatívy a platformy sa rozhodli navrhnúť, ako by sa mohol dosiahnuť poriadok v nej. Pritom vychádzali z menšinového konceptu neopierajúceho sa o  minulosť, ale o početné zmeny na rozhraní dvoch tisícročí.

Uvádzajú, že je práve v tej šírke záberu azda podstatný rozdiel medzi ich návrhom a tým, ktorý nedávno predostrel Dr. Goran Bašić v mene Strediska pre prieskum etnicít.

Ako  uviedol koordinátor Fóra pre etnické vzťahy Nenad Đurđević, nová inštitúcia by mala mať názov Ministerstvo pre ľudské práva, menšiny a integráciu a zaoberala by sa až piatimi oblasťami: národnostnými menšinami, ľudskými právami a protidiskrimináciou, rodovou rovnosťou, slobodou vierovyznania, migráciami a integráciou.

Nové iniciatívy a odporúčania na pretrase

Nové iniciatívy a odporúčania na pretrase

Na viaceré súčasné pohyby , týkajúce sa migrácií, ako aj na ich následky u nás a pre nás poukázala Dr. Mirjana Raševićová, riaditeľka Strediska pre demografické výskumy Inštitútu spoločenských vied. Hoci je každý desiaty občan u nás  proti príchodu migrantov, ten sa už stáva realitou, takže sa už dnes treba naň chystať. A očakávať, že počet príchodov bude stúpať v miere v akej budeme usporiadaný a napredujúci štát. Čo znamená, že tiež ide o oblasť, ktorú bude treba regulovať nielen medzinárodnými , ale aj našimi dokumentmi.

Záväzkov je veľa, takže nie div, že  pojmy ako sú štandardizácia a harmonizácia budeme počuť deň čo deň častejšie. Zvlášť v rámci prístupového procesu.

                                                   Oto Filip

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs