Daždivý máj – v amfíku raj

5.jún 2013
Víťazmi 43. FFTT sú Pivničania

Víťazmi 43. FFTT sú Pivničania

Stresy strašili na všetky strany. Tak organizátorov, ako účastníkov 43. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… Veď sa meteorológovia priam zaprisahávali, že sa aj v sobotu 1. júna bude liať ako zo šafľa. Predsa sa stal zázrak a 43. FFTT v Hložanoch uplynulú sobotu nezmokol. Naopak: zaskvel sa v plnej kráse krojov, piesní, hudby a tancov. Takže nakoniec mali z neho radosť všetci milovníci folklóru nielen na tvári miesta v hložianskom Dome kultúry a amfiteátri, ale aj tí, ktorí sledovali poslednú jeho časť v priamom televíznom prenose.

Najviac dôvodov na radosť mali členovia mladšej tanečnej skupiny SKUS Pivnica z Pivnice v čele s Jankom Merníkom, autorom choreografie Mám ja koňa faku, ktorí ako víťazi v kategórii tanečných súborov o rok budú reprezentovať vojvodinských Slovákov na Podpolianskych slávnostiach. Druhé miesto v súťaži tanečných súborov obsadila mladšia tanečná skupina KOS Jednota z Hložian. Predviedla choreografiu Jaroslava Krišku Zažeň, Janík, ovce, do tej bukovine. Na treťom mieste sa umiestnil SKC Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu; autorom choreografie Drotári idú… je Ján Slávik.

V rámci otváracieho ceremoniálu hovorila aj Anna Tomanová-Makanová (pri mikrofóne)

V rámci otváracieho ceremoniálu hovorila aj Anna Tomanová-Makanová (pri mikrofóne)

V súťaži speváckych skupín poradie bolo nasledujúce: 1. miesto: dievčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu (nacvičila ich umelecká vedúca Olivera Gabríniová), 2. miesto: dievčenská spevácka skupina SKUS Jánošík z Jánošíka (umelecká vedúca Katarína Mosnáková) a 3. miesto: mužská spevácka skupina SKOS Detvan z Vojlovice (nacvičil ju Vladimír Kolárik). Z ľudových orchestrov sa odbornej porote najviac páčil víťazný orchester SKOS Detvan z Vojlovice (v čele s vedúcim Vladimírom Kolárikom); 2. miesto obsadila ľudová hudba Rosička z Kovačice (vedúci Emil Nemček ml.) a 3. miesto patrí ľudovému orchestru SKUS Pivnica (vedúci: Valentín Michal Grňa).

PROGRAMY

Pivničania v tanci

Pivničania v tanci

Festival sa začal v Dome kultúry koncertom speváckych skupín a orchestrov. Obsahoval až 36 vystúpení spevákov a hudieb. Po ukončení prvej časti folklórne súbory spolkov z Aradáča, Báčskeho Petrovca, Boľoviec, Dobanoviec, Hajdušice, Hložian, chorvátskeho Iloka, Jánošíka, Kovačice, Kulpína, Kysáča, Lalite, Lugu, Nového Sadu, Očovej (zo Slovenskej republiky), Padiny, Pivnice, Selenče, Starej Pazovy, Šídu a Vojlovice zasmerovali z nádvoria kaviarne Pod lipami Ulicou Ľudovíta Dudka do amfiteátra a na nárožiach ulíc prezentovali ukážky tancov. Čoskoro sa zaskveli na javisku dejiska 43. FFTT v rámci prvého tanečného koncertu (začal sa o 17.30 a zahrnul 15 umeleckých prednesov) a druhého, večerného (o 20.30; videli sme 14 prezentácií tancov, zvykov a obyčají). Na dôvažok, kým odborné poroty vyhodnotili výkony, na javisku sa predstavili folkloristi z Pivnice, Jánošíka, Starej Pazovy a Očovej − títo si vyslúžili skutočné ovácie.

Prednesy spevákov a hudobníkov posúdila trojčlenná porota v zostave: Juraj Ferík, Jarmila Juricová-Stupavská a Vladimír Jozef Zifčák. Na výkony tanečníkov si posvietili: Anna Medveďová-Gašková, Milorad Lonić, Pavel Holík a krásu krojov docenila Vlasta Vinkovičová. Program v Dome kultúry moderovala Jasna Čipkárová z Hložian a v amfiteátri to robili Petrovčania Hanna Milina Florianová a Branislav Ušiak. Nechýbali ani sprievodné podujatia. V piatok večer v Dome kultúry v Hložanoch odznel krásny koncert FS Očovan z Očovej. Tesne pred súťažou spevákov a hudobníkov v sobotu, tiež v Dome kultúry bola vernisáž SŽ Slovenka pod názvom Včera napoludnia, keď som vodu brala. Záujemcovia si mohli pozrieť aj výstavu domácich výtvarníkov Hložianska paleta (jednu časť v reštaurácii Pod lipami, druhú v aule Domu kultúry). Pred budovou Loveckého domu návštevníkov festivalu vábila gastronomická výstava Kuchyňa starodávnych jedál a medzi dvoma koncertmi členovia FS Očovan, pod vedením Pavla Holíka úspešne zrealizovali ukážku nácviku očovských tancov v rámci podujatia Tanečný dom.

 

PRÍHOVORY

Hložianski mladší tanečníci

Hložianski mladší tanečníci

V rámci otváracieho ceremoniálu 43. FFTT na javisku amfiteátra odzneli aj príležitostné príhovory. Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a podpredsedníčka Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny Anna Tomanová-Makanová úradne privítala hostí a účastníkov 43. FFTT. Okrem iného podčiarkla:

− Kto sa postaral, aby tento festival bol zorganizovaný dnes v Hložanoch? Nuž kto: sami domáci: KOS Jednota, Miestne spoločenstvo Hložany, tiež NRSNM, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Samozrejme, bez finančnej pomoci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí zo Slovenska a Pokrajinského sekretariátu pre kultúru by sme ťažko mohli zorganizovať sviatok spevu a tancov.

„Drotári“ z Nového Sadu

„Drotári“ z Nového Sadu

V mene hostiteľov sa prihovoril predseda Rady MS Hložany a pokrajinský poslanec Ján Bohuš. Sprítomňujúc začiatky festivalu o. i. povedal:

− Prvý festival sa uskutočnil 5. apríla roku 1971 v Hložanoch z iniciatívy pána Jána Adámeka, ktorý sa považuje za tvorcu idey a zakladateľa tohto chýrečného festivalu. Toto je výsledok kultúrneho potenciálu, ktorý tvorili stáročia ľudia, ktorí tu žili a žijú.

Blahoželajúc k dobrej organizácii FFTT predseda Obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok podčiarkol:

− Vieme, že FFTT je jedno z najznámejších podujatí vojvodinských Slovákov, podujatie, na ktorom sa do popredia dostáva ľudové umenie, tradícia a naša kultúra. Dnes, keď číslo 54 000 hovorí, že nás je zase menej, vážení tanečníci, hudobníci, speváci, vážení diváci, dnes sa klaniam tu pred vami, vzdávajúc vám hold, lebo sme   tu znovu všetci, aby sme zachovali odkazy našich predkov, aby sme urobili súvahu na roli dedičnej, aby sme sa stretávali a nie zabúdali. Aj tohto roku nám Hložančania ako spoluorganizátori ukazujú na to, ako milovať, zachovávať a rozvíjať slovenskú tradíciu a kultúru.

− Kto spieva, zle nemyslí; poďme si zaspievať!

Aké by to bolo defilé bez tanečných ukážok?

Aké by to bolo defilé bez tanečných ukážok?

Takto sa účastníkom koncertu speváckych skupín a orchestrov v hložianskom Dome kultúry prihovoril Ján Bohuš. Po ňom sa slova ujala riaditeľka ÚKVS Milina Sklabinská:

− Okrem organizačných a finančných záležitostí omnoho potrebnejšie sú tie, ktoré sa týkajú ľudí, teda ochotníkov a milovníkov našej kultúry, našich ľudových zvykov a obyčají. Preto by som z tohto miesta chcela povedať, že náš ústav pripravil nový program, ktorý odštartujeme veľmi rýchlo a volá sa Pomoc pri rozvoji produkcie v menších prostrediach. Umeleckí vedúci sa budú môcť prihlásiť s projektom, čo chcú urobiť v našich menších prostrediach.

Po príležitostných slovách 43. FFTT formálne otvoril tanečný pár zo Starej Pazovy Michaela Kočišová – Ivor Domoni-Lakatoš.

POSTREHY ODBORNÍKOV

Vojlovický orchester najlepší; v úzadí kvalitná mužská spevácka skupina SKUS Detvan

Vojlovický orchester najlepší; v úzadí kvalitná mužská spevácka skupina SKUS Detvan

Zmieňujúc sa v skratke o výkonoch ochotníkov, Jozef Zifčák poznamenal, že odborná porota podrobnejšiu zmienku podá v osobitnej správe, a dodal:

− Prvou a najpodstatnejšou vecou, na ktorej sme sa zhodli, je zistenie, že sme nepostrehli ani jedno teleso alebo číslo, ktoré by podľa nášho názoru nemalo miesto na tejto súťaži. Porota nevyčíta interpretom výber piesní, ale skôr nesprávny alebo neprimeraný výber tónin možnostiam ich hlasu. Ďalším postrehom bol fakt, že v početných prednesoch sa interpreti nezamerali dostatočne na zladenie interpretácie s textami piesní. Musíme však pochváliť snahu a záujem mladšieho orchestra Rosička z Kovačice, a tak isto pochváliť ich učiteľov a uviesť ich ako príklad aj pre ďalšie spolky a súbory. Porota si taktiež všimla, že sa na tejto edícii nevyskytli trikrát alebo štyrikrát opakované refrény, čo bolo dosť zvykom vo Vojvodine a takisto nevyskytovali sa umelé viachlasy. Najviac sme ocenili čisté unisóna a jednoduché jednohlasy.

„Stará“ stále dobrá Rosička z Kovačice

„Stará“ stále dobrá Rosička z Kovačice

Záverom nemôžeme nedodať, že počas večerného koncertu 43. FFTT predsa začalo mrholiť, a to práve vtedy, keď sa na pódiu k slovu, t. j. tancu dostali Pivničania. Ani čo by im kropaje vliali náhradnú energiu, takže sa práve oni, vari tak ako nikto predtým, priamo na javisku, výskajúc, vrieskajúc, tešili z titulu víťazov nášho eminentného folklórneho festivalu. Ostatní potešenie našli v skutočnosti, že počasie tentoraz podujatiu neublížilo, a že daždivý máj priniesol do hložianskeho amfíka ozajstný folklórny raj.

Juraj Bartoš

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs