Bum-bum-bum!

5.jún 2013

POUGAR91

Oznamuje sa občanom,

aby maximálne využili sychravé jesenné počasie na sklonku aktuálnej jari, čiže, aby zvyšné zásoby kuriva z predchádzajúcej vykurovacej sezóny súrne spotrebovali, keďže im kompetentné vrchnosti na podkuro…, pardon: na vykurovanie… zabezpečili adekvátne, teda chladnejšie počasie. Toto sa občianstvu nakladá z najmenej niekoľkých dôvodov, z ktorých dôvodov sú najpodstatnejšie tieto dva dôvody:

        Prvý dôvod: Nevyužité alias staré kurivo po nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu postráda na kvalite, a nekvalitné vykurovanie následne, nedajboh, ohrozí všeobecne známy blahobyt tunajšieho občianstva.

Druhý dôvod: Spotrebovaním starého kuriva sa vytvorí priestor pre včasné uschovanie kuriva nového, ktorého kuriva kúpou podporíme pevný chod nášho národného hospodárstva.

Občanom sa dáva na známosť aj mimoriadne dôležitá informácia ohľadne dlho očakávaného postreku komárov: tu spomenutý postrek sa odkladá na dobu neurčitú; presnejšie bude sa konať len čo prestane pršať. Nie je ale vylúčené, že v prípade zvýšenia teplôt sa prolonguje opäť na dobu neurčitú. S určitosťou sa však zaručuje, že postrek komárov sa na sto percent vykoná, keď nie do konca tohto, tak v priebehu niektorého z nadchádzajúcich rokov. Keby sa prípadne nevykonal, bude to mať len a len priaznivé následky; komáre sa nahromadia do takej miery, že sa samy navzájom vykynožia. 

Záverom dnešného oznamovania občanom sa oznamuje, že platy sa, môžbyť, zmrazovať nebudú, respektíve, ak sa aj budú, treba to brať športovo a s úsmevom. Lebo za ich prípadné zmrazenie môže nie ľudský faktor, lež prv spomenuté ochladenie v období vyhradenom na oteplenie.

Bum-bum!

jbš

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs