Pomoc a povzbudenie, podpora a pochopenie

5.jún 2013
Stretnutie Nikolić – Lajčák sa konalo v Prezidentskom paláci na Andrićevom venci

Stretnutie Nikolić – Lajčák sa konalo v Prezidentskom paláci na Andrićevom venci

K UTORKOVEJ NÁVŠTEVE PODPREDSEDU VLÁDY A MINISTRA ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY MIROSLAVA LAJČÁKA V BELEHRADE

Trvá to celé roky a dobre je, že je tak: politiku nadštandardne kvalitných vzťahov Srbska a Slovenska, založených na osvedčenom priateľstve a konštantnom dialógu, sa Belehradu a Bratislave stále a úspešne darí nielen napĺňať, ale aj zveľaďovať v mnohých oblastiach a smeroch. Potvrdil to aj utorkový, pracovne mimoriadne intenzívny pobyt podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka v Belehrade, ktorý zahrnul celý rad rokovaní s našimi najvyššími činiteľmi: prezidentom Tomislavom Nikolićom, premiérom a ministrom vnútra Ivicom Dačićom, prvým podpredsedom vlády a ministrom obrany Aleksandrom Vučićom, podpredsedníčkou vlády pre európsku integráciu Suzanou Grubješićovou a ministrom zahraničných vecí Ivanom Mrkićom.

Už samotný zoznam aktérov dialógov naznačuje jednak význam, jednak šírku nastolených tém. Siahala od rozboru aktuálnej situácie a vzťahov v regióne juhovýchodnej Európy, cez aspekty jeho stabilizácie a integrácie do EÚ, vrátane priebehu a doterajších výsledkov dialógu medzi Belehradom a Prištinou, po dvojstranné srbsko-slovenské vzťahy. Jasný je a pochopiteľný záujem oboch strán o ich prehĺbenie, lebo sme, ako vyzdvihol premiér Ivica Dačić na stretnutí s viac ako tridsiatimi novinármi na pôde Ambasády SR v Novom Belehrade, najbližší možní priatelia: aj ako štáty, aj ako národy.

Tlačová konferencia Dačić – Lajčák prebiehala na Zastupiteľskom úrade SR v Novom Belehrade

Tlačová konferencia Dačić – Lajčák prebiehala na Zastupiteľskom úrade SR v Novom Belehrade

Označujúc návštevu ministra Lajčáka za podporu a posmelenie Srbsku, aby pokračovalo vo vytýčenej ceste, premiér Dačić ju zhodnotil ako ďalší dôkaz našej dobrej spolupráce a priateľských vzťahov, tiež ako povzbudenie zo strany našich priateľov v EÚ, že všetko, čo sme podnikli a čo podnikáme, nás vedie do únie.

– Cieľom mojej návštevy v Belehrade je vyjadriť podporu vláde Srbska za jej úsilie a všetko, čo robí na naplnení sna, ktorým je členstvo Srbska v EÚ. Schválené sú rozhodnutia, ktoré sú ťažké, ktoré sú smelé, zodpovedné, ktoré táto krajina potrebuje. Môžem povedať, že je Srbsko dnes akceptované v Európskej únii ako seriózny partner, že je jeho renomé lepšie než kedykoľvek predtým a že získalo veľa nových priateľov. Teraz sme my na ťahu. Európska únia taktiež má ukázať, že je pripravená schváliť rozhodnutia, ktoré sú potrebné, – vyzdvihol podpredseda vlády a minister zahraničných vecí SR M. Lajčák na uvedenom stretnutí. Zmieňujúc sa o pozícii Bratislavy uviedol, že Slovensko podporuje stanovenie termínu otvorenia rokovaní o vstupe Srbska do EÚ bez dodatočných podmienok, za predpokladu plnenia podpísaných dohôd.

Zo stretnutia podpredsedov Vučića a Lajčáka na Úrade vlády Srbska v Nemanjinej 11 v Belehrade

Zo stretnutia podpredsedov Vučića a Lajčáka na Úrade vlády Srbska v Nemanjinej 11 v Belehrade

To kladné ocenenie doterajších výsledkov a dosiahnutého pokroku Belehradu v procese reforiem a v dialógu s Prištinou bolo akýmsi spoločným menovateľom všetkých utorkových stretnutí a rozhovorov. Ako jednoznačné povzbudenie, aby sme v tomto úsilí vytrvali a konštruktívne pokračovali v nastúpenom trende. Badať to aj vo všetkých rozhovoroch. Prezident Nikolić na stretnutí s ministrom Lajčákom podotkol, že je Srbsko prichystané, aby sa všetko, čo sa doteraz dohodlo, realizovalo, za podmienky, že to bude v súlade so štatusovou neutralitou Kosova a Metóchie. Predseda vlády Dačić potvrdil v utorok, že Srbsko do 28. júna splní všetky záväzky z plánu implementácie bruselskej dohody. Podpredsedovia oboch vlád Vučić a Lajčák kvitovali, že Slovensko podporuje otvorenie prístupných rokovaní Srbska a Európskej únie, ktorá by nám bez žiadnych ďalších podmienok mala určiť dátum ich štartu. V podobnom ovzduší prebiehali a podobne závery priniesli i stretnutia Grubješićovej a Mrkića s vysokým hosťom zo Slovenska.

Srbsko, nad európskym snažením ktorého dnes zďaleka nevisí toľko dilem a otáznikov ako včera, práve v týchto rozhodujúcich dňoch pred 28. júnom, ktorý by, ako podotkol a má nádej náš premiér Dačić, mal byť koncom jedného ťažkého začiatku, a označiť štart ďalšieho náročného a ťažkého, no predsa iného procesu, čo zdôraznil slovenský vicepremiér Lajčák, si zrejme uvedomuje, že na skúške menom eurointegrácia, práve je a zostane pod drobnohľadom mnohých. Tak isto si je vedomé aj skutočnosti, že každý významný prejav a hlas medzinárodnej podpory má nesmiernu váhu pre dnešné trasovanie a budúce smerovanie nášho vývoja. Slovensko, skutkom a slovom, aj utorkovou návštevou podpredsedu svojej vlády a šéfa diplomacie Miroslava Lajčáka, zase dokázalo, že je priateľom na pohľadanie. Skutočne vzácnym: ako pomoc a posmelenie, opora a podpora.

                                                                                                 Oto Filip

 

 

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs