Deťom dali aj tradičné mená Anna, Pavel, Andrej a Juraj

14.jan 2013

Na začiatku nového roka je zvykom listovať v matrikách. S vedúcou Miestnej kancelárie matrikárkou Zuzanou Kotvášovou konštatujeme, že Padinčanov z roka na rok ubúda.

Dvojičky Stefan a Nataša Samporovci sa narodili 28. decembra 2012

V roku za nami sa v pôrodniciach v Pančeve, Zreňanine a Belehrade narodilo 54 detí, z toho 28 chlapcov a 26 dievčat. Okrem toho v padinskej matrike vlani je zapísané aj jedno dieťa narodené roku 2006 v Rusku, ako aj dospelé osoby, ktoré sa narodili v zahraničí, štyri z Ukrajiny, a po jedna z Bosny a Hercegoviny, Slovenska, Slovinska a Rumunska. Rodičia si pre svoje deti zvolili väčšinou moderné, zriedka tradičné mená. Dievčatá dostali mená Aňa, Anna, Gabriela, Anita, Noema, Leontina, Staša, Sara, Ruta, Teodora, Tina, Klaudia, Ivona, Naďa, Nataša, Ema, Maja, Tamara, Bianka, Tijana, Sofia, Nikolina, Lýdia a Dina. Chlapcov pomenovali Darko, Denis, Dário, Dávid, Jonatán, Pavel, Sebastijan, Matea, Vladimír, Andrej, Jakub, Marjan, Adrián, Viktor, Teodor, Márko, Daniel, Aleksandar, Matija, Juraj, Želko, Stefan, Viliam a Toni. Na porovnanie uvedieme, že v minulom roku sa narodilo 54 detí, teda o jedno viacej než v roku 2011. V roku 2012 roku v dvoch rodinách sa tešili dvojičkám.

Zo spolu 24 uzavretých manželstiev 20 sobášov bolo v Padine a 4 v zahraničí. Do knihy sobášených sú zapísaní predovšetkým Padinčania, ale sú tu i dvaja ženísi z Debeljače, jeden z Jarkovca  a dvaja zo zahraničia, z Nemecka, kým medzi nevestami jedna je zo Zadru (Chorvátsko) a jedna z Kupusiny. Do manželstva vstúpila iba jedna maloletá mladucha. Mladomanželia, ktorí sa sobášili v roku 2012, mali od 17 do 65 rokov. Ženísi mali priemerne 32 a nevesty 29 rokov.

V padinskej matričnej knihe v roku 2012 je zaznamenaných aj 14 rozvodov, čo je o 5 viac než v roku 2011. Keď porovnáme minulý rok s rokom 2011, zistíme, že v minulom roku bolo o 6 sobášov menej než v roku 2011 (30).

Údaje ďalej svedčia, že v Padine vlani bolo viac smútku ako radosti.  Zosnulo 64 osôb, z toho 32 mužov a toľko i žien. Jeden Padinčan zomrel v Kanade a 18 usnuli v Pančeve, Kovine, Vršci, Ade, Melenciach, Belehrade a v Kovačici. Tri osoby boli pochované v Padine (narodené v Padine), ale trvalý pobyt mali v Ďurdeve, Pančeve a v Uzdine. Najstarší Padinčan, ktorý usnul v roku 2012, bol Paľo Urban, narodený roku 1926, a najmladší mal iba 17 rokov. Najstaršia Padinčanka bola Anna Dudášová, rod. Matuľová, narodená roku 1922. Najnovšie údaje z padinskej matriky hovoria, že najstarším Padinčanom v roku 2013 je Ján Valenta, narodený roku 1917, a najstaršou Padinčankou je Eva Dišpiterová, rod. Brngárová, narodená roku 1921.

A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs