Dievčence – chlapci 33 : 33

14.jan 2013

„Po najmenej niekoľkých desaťročiach sa v Kovačici narodili trojčatá. Na rozdiel od predminulého roku, vlani sa narodilo viac detí, menej ľudí zomrelo, ale sa aj menej párov zosobášilo,“ konštatuje Vesna Svetlíková, matrikárka na obecnom úrade. Úradná osoba poverená vedením kovačickej matriky ďalej informuje, že výpisy z matrík narodených si už obyvatelia Obce Kovačica nemusia vyberať v tých obciach, v ktorých sa narodili, ale môžu ich dostať na obecnom úrade v Kovačici.

Na základe Zákona o matričných knihách, ktorý povoľuje osobám narodeným v zahraničí zapísať sa do matriky narodených v meste ich trvalého bydliska, vlani bolo 19 náhradne zapísaných do kovačickej matriky. V piatich prípadoch ide o deti narodené v zahraničí, ktorých aspoň jeden z rodičov má srbské občianstvo. V štrnástich prípadoch sú to obyvatelia republík  bývalej Juhoslávie alebo zahraniční občania, ktorí v minulom roku dostali štátne občianstvo Srbska.

NAJPRV DVAKRÁT DVOJČATÁ, TERAZ TROJČATÁ

Vesna Svetlíková, matrikárka na obecnom úrade v Kovačici

Do 1. decembra 2012 sa v pančevskej, zreňaninskej a v belehradských nemocniciach narodilo 66 novorodeniatok (v roku 2011 – 64). Keď ide o pohlavie, narodil sa rovnaký počet nových občanov Kovačice: 33 dievčat a 33 chlapcov. Dragojlovci sa potešili trojčatám. Daniel, Damir a Danka uzreli svetlo sveta 1. októbra (predvlani sa v Kovačici narodili dvakrát dvojčatá).

„Moja predchodkyňa Anna Hrková pôsobila ako matrikárka až po odchod do dôchodku. Nezaznamenala ani jeden prípad kovačických trojičiek. Mizerákovci a Dragojlovci pátrali po tom, kedy naposledy sa taký radostný prípad stal v niektorej kovačickej rodine, ale ani najstarší občania Kovačice im nevedeli o narodení trojičiek nič povedať, ani len na základe toho, čo im rozprávali ich rodičia,“ doplnila Svetlíková.

Z tradičných mužských a ženských mien v Kovačici sú dve novorodené Anny, jedna Katarína a sú tu aj po jednom Jánovi, Martinovi a Michalovi. Vlani rodičia  svojim ratolestiam nedávali mená Mária, Eva, Alžbeta, Judita, Zuzana, Andrej, Adam, Pavel, Juraj a Štefan, ktoré patrili medzi najčastejšie v 19. a 20. storočí. Po dve najmladšie Kovačičanky nazvali Viktória, Tatiana a Teodora. Tu je aj Lucia, Lára, Tiana, Elena, Aneta, Xénia, Sára, Iva, Kalina, Petra, Iskra, Nikolina, Maja, Olga, Lýdia, Michaela… Štyrom chlapcom dali meno Kristián a po dvakrát Veljko a Vladimír, ako aj Strahinja, Dominik, Konštantín, Viktor, Igor, Erik, Dávid, Marek, Stefan, Aleksa, Ivan, Karol, Patrik, Oliver, Filip, Uroš, Matej, Damjan, Boban, Mateja…

MENEJ ZOSNULÝCH, ALE AJ SOBÁŠOV

Do obecnej matriky sobášených vlani pribudlo 32 zápisov (v roku 2011 – 45). Z tohto počtu v osade insity bolo 29 sobášov. Jeden záznam nastal po získaní štátneho občianstva Srbska a dva zápisy sa vzťahujú na Kovačičanov sobášených v inom štáte. Desať bolo zmiešaných manželstiev a z tohto počtu štyria ženísi alebo mladuchy sú zo Slovenska, Švajčiarska a Austrálie. Prvý sobáš bol vlani 3. februára, posledný 26. decembra. Najviac sobášov – päť bolo uzavretých v septembri. Najstarší ženích je narodený roku 1944, nevesta roku 1957, najmladší ženích je narodený roku 1990 a nevesta roku 1993. Matrikárky okrem obecného úradu sobášili i v PRS Relax a reštaurácii Glamour.

Na večný odpočinok z Kovačice alebo z tamojšieho Domu smútku odišlo 113 obyvateľov (v roku 2011 – 127). Zomrelo 62 mužov a 51 žien. V nemocniciach mimo Kovačice usnulo 30 osôb, z čoho 16 chlapov a 14 žien. Z 83 obyvateľov, ktorí zomreli v Kovačici, jedenásti nie sú Kovačičania, deviati z nich zomreli v Domove pre penzistov a staršie osoby Adam.

Vlani usnulo jedno dieťa (narodené roku 2002), najmladšia zosnulá žena bola narodená roku 1957, najmladší zosnulý chlap roku 1970. Najstarší chlap bol narodený roku 1918, najstaršia žena roku 1920. V januári zomrelo najviac – 15 Kovačičanov, z čoho od 1. do 7. januára až osem.

Najstaršou Kovačičankou je Katarína Litavská (1914). Podľa telefónneho zoznamu najčastejšie priezviská v Kovačici sú Cicka, Jonáš, Lenhart, Svetlík, Toman, Suchánek, Zloch, Veňarský a Babka.

Ján Špringeľ

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs