Explózie v Záhrebe

11.jan 2013

Niekoľko výbuchov v priebehu noci vystrašilo obyvateľov západnej časti Záhrebu. Podľa chorvátskeho portálu index.hr  jedna explózia nastala pri autobusovej stanici a zranila jednu osobu a neskoršie vybuchli ďalšie dve.

Zdroj: Tanjug

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs