Deviate Vianočné trhy v Petrovci

24.dec 2018

Deviate Vianočné trhy v Petrovci

Organizačný výbor Vianočných trhov 2018 tohto roku podujatie, ktoré v Báčskom Petrovci pretrváva už deväť rokov, sa rozhodol organizovať o týždeň neskôr, ako to bolo zvykom doteraz. Takže, ak bolo v pláne, že Vianočné trhy v Petrovci budú v bielom, zmeškalo sa presne o týždeň. Lebo v čase konania trhov zostalo len vody zo spustenej predtým naviatej snehovej prikrývky.

Deviate v poradí Vianočné trhy v Báčskom Petrovci sa uskutočnili včera poobede, tesne pred Štedrým dňom. Podujatie tradične od začiatku prebieha na Námestí slobody a vianočná ulička so stánkami sa tiahne Ulicou Maršala Tita. Tam sa konal predaj vareného vína, pálenky, koláčov, smažených klobások, vianočných ozdôb a všelijakých ručných prác a iných drobností

Úradné otvorenie Vianočných trhov 2018 bolo o 14. hodine. Na dočasnom javisku nainštalovanom pred pomníkom všetkých prítomných a účastníkov programu privítali moderátori Anna SpevákovaZoran Mitić.

Vianočný pozdrav zoskupeným na námestí odovzdal aj predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić, ktorý aj úradne otvoril program. Zároveň predstaviteľ podniku Marbo product odovzdal lopty združeniam My z Petrovca a Objatie z Kulpína pre deti s osobitnými potrebami.

Program

Potom nasledoval kultúrno-umelecký program pre deti a dospelých. V ňom účinkovali dedko Mráz a dobrá Víla, ktorí animovali účinkujúcich a rozdávali aj prichystané balíky. K tomu na javisku vystupovali aj chór Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci s profesorkou Marienou Stankovićovou-Krivákovou a Kultúrno-umelecký spolok Petrovská družina – mladšia a staršia spevácka skupina.

Tiež aj deti z besiedky a dychový orchester cirkevného zboru Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi z Petrovca s vedúcou Slovenkou Benkovou-Martinkovou. Potom aj deti Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne, Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići a Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch.

Okrem školákov predstavila sa aj skupina Hermon z Kristovej duchovnej cirkvi, tiež aj profesor Michal Struhár a detský orchester. K tomu na dobrú náladu zaspievali a zahrali aj sólisti Iveta Dorčová a Ladislav Kekez, Andrea Lačoková, Boris Gabríni, Iveta Kováčová a Samuel Kováč, Hana Hanuľová, Ondrej Pavčok a Miroslav Hemela.

Po ukončení tejto časti kultúrno-umeleckého programu nasledovala zábavná časť programu. V nej skupina Lego Bend & Andrea koncertovala a zabávala prítomných.

Vianočné trhy sa ukončili vo večerných hodinách. Na nich sme postretli mnohých cezpoľných predavačov, ale aj hostí.

 

 

 

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs