Novoročná estráda a výstava v Kysáči

24.dec 2018

Novoročná estráda a výstava v Kysáči

Vo vynovenej programovej sieni Kultúrneho centra Kysáč sa včera zoskupil pekný počet Kysáčanov, ktorí sa rozhodli predvianočné chvíle stráviť na Novoročnej estráde, pri peknom programe plnom hudby, zábavy, smiechu, spevu a tanca.

Novoročná estráda je tradičný program venovaný lúčeniu sa zo starým rokom, na ktorom všetky odbočky KC prezentujú svoju celoročnú činnosť. Ako je to zvykom, na úvod sa prítomným prihovoril Pavel Surový, riaditeľ KC, ktorý pozdravil hostí. Potom sa pochvalnými slovami zmienil o aktivite ochotníkov, ale aj o činnosti samotného kultúrneho centra v roku 2018. Medziiným spomenul rekonštrukciu sály a úspešnú realizáciu festivalov.

V programe sa predstavili spevácke skupiny a sólisti, tancovali vykrojovaní členovia všetkých folklórnych skupín a skečmi k veselšej nálade prispeli divadelníci. Slovenské ľudové piesne zaspievali Katarína Martišová, Alexander Asodi, Marína Šmitová, Soňa Francistyová, Miodrag Križan, Ján Francisty, Nina Francistyová, Tamara Vlčeková a Jozef Pavlov ako i mužská a ženská spevácka skupina KC Kysáč.

Na dobrú náladu obecenstva zatancovali detské folklórne skupiny Krôčik, Slniečko a Vienok a FS Vreteno. Spevákov a tanečníkov sprevádzal orchester pod vedením Ondreja Maglovského. Najmladších tanečníkov na harmonike sprevádzal Miodrag Križan. Program moderovali Hana Katarína Ďurovková a Miroslav Kolár. Na záver estrády bola i tombola, ktorej sa vďaka sponzorom potešili mnohí diváci. Konferenciersky text napísala Anna Asodiová.

Novoročnú estrádu vyfinancovala Správa pre kultúru mesta Nový Sad a realizovalo Kultúrne centrum Kysáč.

Úloha Slovákov pri pripojení Báčky, Banátu a Barane ku Kráľovstvu Srbska v roku 1918

Pod týmto názvom na letnom javisku Kultúrneho centra Kysáč po zakončení Novoročnej estrády otvorili výstavu, ktorú spoločne zorganizovali Slovenské kultúrne a informačné centrum a Kultúrne centrum Kysáč. Jej realizáciu, ako i primeraný katalóg finančne podporil Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá.

Na vernisáži sa prihovorili, o vystavovaných fotografiách, o význame udalostí spred 100 rokmi, týkajúcich sa pripojenia dnešnej Vojvodiny k Srbsku, ale aj o význame Slovákov v tomto procese hovorili Miroslav Brna, predseda SKIC, Pavel Surový, riaditeľ KC Kysáč, a Milinka Chrťanová, úradujúca asistentka pokrajinského tajomníka národnostných menšín – národnostných spoločenstiev. Chrťanová výstavu aj otvorila.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs