Stará Pazova: Vianočný koncert

27.dec 2018

Stará Pazova: Vianočný koncert

Včera večer v staropazovskej divadelnej sále odznel tradičný Vianočný koncert v organizácii tamojšieho SKUS hrdinu Janka Čmelíka.

V programe, ktorý je krásnou svojráznou súvahou dosiahnutých výsledkov počas roka, vystúpili početní aktivisti tohto slovenského spolku – speváci, tanečníci, hudobníci. Pre domáce obecenstvo k vianočným sviatkom pripravili páčivý a nadovšetko bohatý večierok, v ktorom ochotníci i tentoraz ukázali, že v tomto kultúrnom stánku úspešne pôsobia mnohé programové formy – od tých najmladších, po strednú až staršiu vekovú skupinu.

Búrlivým potleskom publikum odmenilo detské tanečné skupiny, FS Klasy, Spevácku skupinu Združenia pazovských žien, nádejných spevákov, ľudový orchester spolku, Zmiešaný spevácky zbor Tília. O dobrej spolupráci medzi tamojšími slovenskými inštitúciami a ustanovizňami svedčí aj vystúpenie žiackeho chóru a orchestru ZŠ hrdinu Janka Čmelíka.

V rámci programu zaspomínali si i na vystúpenia a odmeny recitátorov a členov SD VHV, tiež na technickú skupinu, ktorá je vždy nápomocnou rukou počas realizácie programov každej programovej formy.

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs